พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุโขทัย

วันที่ 07 ก.ย. 2557 เวลา 22:04 น.
พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุโขทัย
ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร ที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

นายประวิทย์  หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครมูลนิธิฯ และคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะ อ.ศรีสำโรง และศาลาการเปรียญวัดบางคลอง วัดไทยชุมพล อ.เมือง แห่งละ 1,000 ครัวเรือน รวมมอบสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 3,000 ครัวเรือน 

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่ จ.สุโขทัย ระดับน้ำในแม่น้ำยมเริ่มทรงตัว แต่ยังคงมีน้ำท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยพื้นที่ประสบภัยขณะนี้มีทั้งสิ้น 7 อำเภอ 33 ตำบล ผู้ได้รับความเดือดร้อนกว่า 3,000 ครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต