ชาวสุพรรณฯโวยน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น

วันที่ 31 พ.ค. 2553 เวลา 13:50 น.
ชาวสุพรรณบุรีร้องน้ำเสียจากชุมชนขายปลาวัดป่าเลไลยก์ ไหลลงสู่ท่อส่งกลิ่นเหม็นกว่า 10 ปี

นางถวิล รุณเจริญ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 326  เขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า น้ำเสียจากชุมชนขายปลาวัดป่าเลไลยก์ไหลลงสู่ท่อส่งกลิ่นเน่าเหม็นมานานนับ 10 ปีแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหา แม้ว่าชาวบ้านจะรวมตัวเรียกร้องให้เข้ามาแก้ไขแต่เรื่องก็เงียบหาย
 
นายจำลอง รุณเจริญ อายุ 77 ปี กล่าวว่า ได้กลิ่นเห็นอย่างนี้มานานกว่า 10 ปี โดยที่ไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้นกลิ่นกลับยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตนเองเป็นคนไม่เครียดแต่ได้กลิ่นนี้แล้วเครียดจริงๆทางเทศบาลก็มาดูบ้างแต่กลิ่นก็ไม่ได้หายไปเพราะชาวบ้านปล่อยน้ำเสียลงมาทุกวันคาดว่าในอนาคตถ้าไม่มีการแก้ไขในระยะยาวก็จะเกิดกลิ่นเหม็นเกิดโรคระบาดเกิดโรคภูมิแพ้กันทั้งชุมชนตนเองอายุมากแล้วก็ห่วงแต่รุ่นลูกรุ่นหลานที่ต้องอยู่บริเวณนี้เท่านั้น
 
สำหรับตลาดปลาดังกล่าวเป็นตลาดขายปลาขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นสถานที่รวมปลานาๆชนิดก่อนที่จะส่งขายต่อไปยังผู้ค้ารายย่อยซึ่งกลิ่นคาวปลา และน้ำล้างปลาที่ทิ้งลงในท่อน้ำและหมักอยู่ในท่อระบายน้ำจะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั้งบริเวณถนนมาลัยแมน ช่วงบริเวณหน้าวัดป่าเลไลยก์ ถึงโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งมีผู้ที่เดือดร้อนกับเรื่องกลิ่นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก