ขีดเส้นผู้รับเหมาซ่อมสะพานมอญให้เสร็จใน30วัน

  • วันที่ 10 ส.ค. 2557 เวลา 20:12 น.

ขีดเส้นผู้รับเหมาซ่อมสะพานมอญให้เสร็จใน30วัน

ผบ.พล.ร.9 เจรจาหย่าศึกสะพานมอญ เปิดทางผู้รับเหมา 30 วัน หากพบผิดสัญญา สั่งหยุดทันที

จากกรณี ห้างหุ้นส่วน จำกัด ป.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ ผู้รับจ้าง บูรณะซ่อมแซมสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ด้วยวงเงิน16,347,000 บาท เริ่ม 9 เม.ย.57 สิ้นสุดสัญญา 6 ส.ค. 56 รวม 120 วัน แต่จากการดำเนินการซ่อมแซมพบว่ามีความคืบหน้าไปเพียง 20% ทำให้วัดวังก์วิเวการาม และชุมชนชาวมอญ หมู่ 2 บ้านวังกะ ต.หนองลู ไม่พอใจ และเริ่มมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้จังหวัดกาญจนบุรียกเลิกสัญญา พร้อมทั้งออกมาเคลื่อนไหวแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสื่อไปถึง คณะ คสช.ให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยทางวัดและชุมชนต้องการที่จะลงมือบูรณะซ่อมแซมสะพานด้วยตัวเองเหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนติดตามนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ส.ค. พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง ผบ.พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เดินทางมาแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยมี นายกาศพล แก้วประพาฬ รอง ผวจ.กาญจนบุรี นายชาธิป รุจนเสรี นายอำเภอสังขละบุรี พระมหาสุชาติ สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม นายสมศักดิ์ สุวัฒนรัตน์ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ป.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ ผู้รับจ้าง ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมหารือด้วย

โดยคณะ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ได้เดินสำรวจบนสะพานอุตตมานุสรณ์ฝั่งชุมชนชาวมอญ เดินไปจนถึงจุดที่สะพานพังถล่ม ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จากนั้น พล.ต.ไพโรจน์ ได้พูดคุยเจรจาเพื่อทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่กำลังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ เกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมสะพานมอญ โดยผู้รับจ้าง ไม่สามารถบูรณะซ่อมแซมสะพานมอญให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยพบว่า การซ่อมแซมคืบหน้าไปเพียง 20% เท่านั้น ซึ่ง นายสมศักดิ์ ได้กล่าวอธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้หน้างานล่าช้าสาเหตุใหญ่มาจากไม่สามารถหาไม้แดง และไม้ตะเคียน ซึ่งเป็นวัสดุหลักในการซ่อมแซมสะพานได้

ขณะที่คณะกรรมการควบคุมงานได้เสนอรายละเอียดไปยังคณะกรรมการตรวจการจ้างให้รับทราบปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติไม่เห็นควรให้ขยายสัญญาให้กับบริษัทตามที่ร้องขอจำนวน 2 คน คือ นายชาธิป รุจนเสรี นายอำเภอสังขละบุรี ในฐานะประธานฯ และ นายธนิต ทองเจริญยวง นายช่างโยธา 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ส่วน นายฉัตรณรงค์ ศีริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเพียงคนเดียวที่เห็นควรที่จะให้มีการขยายสัญญาบริษัทออกไป และล่าสุดทางจังหวัด โดย นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้ลงความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอมา แต่จะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขสัญญาเป็นเงินวันละ 16,347 หมื่นบาท ซึ่งทางบริษัทรับทราบและยินยอมที่จะถูกปรับ สำหรับการเจรจาเป็นไปอย่างเคร่งเครียด แต่ยังไม่สามารถหาทางออกได้

จากนั้นคณะทั้งหมดจึงเดินทางไปเจรจากันต่อที่บริเวณเวทีเจรจาที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ที่เชิงสะพานด้านล่างของสะพานมอญ โดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึงมีมติเห็นพร้องต้องกันว่า จะไม่มีการขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง แต่ให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการบูรณะซ่อมแซมสะพานมอญให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ นับตั้งแต่วันนี้ (10 ส.ค.57) เป็นต้นไป แต่หากทางผู้รับจ้างนำไม้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้แดง และไม้ตะเคียน มาบูรณะซ่อมแซม หรือดำเนินการผิดเงื่อนไขสัญญาข้อหนึ่งข้อใด จะต้องถูกสั่งให้หยุดทำงานทันที

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องพิจารณาสั่งยกเลิกสัญญาทันทีเช่นกัน เพื่อระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกๆ ฝ่าย ซึ่ง นายสมศักดิ์ เจ้าของบริษัท ได้รับปาก กับ พล.ต.ไพโรจน์ รวมทั้งพระมหาสุชาติ และชาวบ้าน ว่าจะทำตามข้อตกลงในที่ประชุมวันนี้ ซึ่งทางพระมหาสุชาติ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน รวมทั้งนายชาธิป ต่างก็เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวตามคำแนะนำของ พล.ต.ไพโรจน์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

พล.ต.ไพโรจน์ เปิดเผยว่า หัวหน้าคณะ คสช.ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการซ่อมบูรณะสะพานมอญมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าขณะนี้มีความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นจึงสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาทำหน้าที่เจรจากับคู่ขัดแย้ง เพื่อลดความขัดแย้งที่กำลังลุกลามบานปลายมากขึ้น ซึ่งการเจรจาผ่านไปด้วยดี ถึงแม้บางฝ่ายอาจจะยังไม่ค่อยสบายใจมากนัก แต่ทุกฝ่ายก็เห็นพร้องต้องกันว่าจะให้โอกาสกับบริษัท ดำเนินการซ่อมบูรณะสะพานมอญไปจนถึงวันที่ 10 ก.ย. 57 และระหว่างนี้ทางบริษัทจะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขสัญญา และเมื่อครบกำหนดหากทางบริษัทยังไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้ จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้จ้างจะพิจารณายกเลิกสัญญาทันที และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบชนิดของไม้ว่าถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ไม้แดง หรือไม้ตะเคียน จะสั่งให้หยุดดำเนินการ และยกเลิกสัญญาทันที เพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย และหลังจากนั้นจึงจะมาพิจารณาแนวทางในการดำเนินการซ่อมแซมกันอีกครั้ง โดยอาจจะให้ทางทหารเข้ามาร่วมกับชุมชนเพื่อบูรณะซ่อมแซมให้สะพานแล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ