เปิดศูนย์เรียนรู้ปลากัดไทยคู่การตลาด

  • วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 11:28 น.

เปิดศูนย์เรียนรู้ปลากัดไทยคู่การตลาด

พิษณุโลก-เปิดแหล่งเรียนรู้ปลากัดสวยงามให้ชมความหลากหลายและวิธีการเพาะเลี้ยง

ที่บ้านเลขที่ 41/2 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลากัดไทยคือนายสมชาย  รักผกาวงศ์ อายุ 61 ปี ได้เปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดไทยของตนเอง เป็น แหล่งเรียนรู้ปลากัดสวยงามไทย เพื่อเปิดให้สถาบันการศึกษา ประชาชนผู้สนใจศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงปลากัด ได้มาทัศนศึกษาเรียนรู้ จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาใหม่ หรือ ถูกหลอกจากการหลอกขายปลากัดที่ไม่สวยงาม หรือ ราคาสูงเกินไป

นายสมชาย เปิดเผยว่า ตนทำการเพาะเลี้ยงปลากัดมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยปี 2540 สมัยก่อนเคยทำงานอยู่กรุงเทพฯ เจอสภาวะฟองสบู่แตก พิษเศรษฐกิจ ทำให้ต้องกลับภูมิลำเนามาค้าขายที่บ้านเกิดพิษณุโลก ช่วงนั้นก็เริ่มต้นจากขายขนมปังปี๊บทั่วไป และไปพบเห็นปลาสวยงาม จึงลองนำปลาสวยงามมาวางขายคู่กัน ปรากฏว่าปลาสวยงามขายดี โดยเฉพาะปลากัด จึงเริ่มหัดเพาะเลี้ยงปลากัดเรื่อยมา ลองผิดลองถูกไปเรื่อย หาซื้อพ่อพันธุ์ปลากัดลูกทุ่ง ปลากัดสวยงาม มาหัดเพาะพันธุ์ขาย

ปัจจุบัน ความนิยมเลี้ยงปลากัดได้เพิ่มมากขึ้น ในลักษณะปลาสวยงาม แต่ประชาชนหลายคนที่เห็นปลากัดสวยงามแล้วซื้อไปเลี้ยงมักพบปัญหาในวิธีการเลี้ยง ลักษณะน้ำที่ใช้ การเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ หรือแม้กระทั่งซื้อปลาในราคาที่แพงเกินควร ตนและสมาชิกผู้เลี้ยงเพาะพันธุ์ปลากัดจึงเห็นว่า ควรจะเปิดศูนย์เรียนรู้ปลากัดสวยงามไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปลากัดปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ที่เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์โดยคนไทย วิธีการดูแลปลากัด การอนุบาลลูกปลากัด การทำอาหารเลี้ยงปลากัด ( ลูกไร )

โดยที่แหล่งเรียนรู้ปลากัดปลาสวยงามไทย ถ.วิสุทธิกษัตริย์ อ.เมืองพิษณุโลกได้จัดห้องสำหรับโชว์ปลากัดสวยงามไทยชนิดต่าง ๆ ใส่ขวดไว้เรียงรายจำนวนมาก มีทั้งหมด 14 ประเภท ทั้งปลากัดสายพันธุ์ดั้งเดิม หรือปลาลูกทุ่ง ทั้งจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ แ ละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประหลาดกัดแฟนซี ปลาที่ผสมพันธุ์ให้มีหลากสีสัน มีบ่อทำอาหารปลากัด หรือลูกไร ให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา และยังสามารถเข้าชม ห้องเพาะพันธุ์ปลากัด ที่ทำเป็นลักษณะห้องมืด คลุมด้วยซาแลน หรือตาข่ายสีดำ มีวิธีการนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ต้องการมาเข้าห้องผสมพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีบ่ออนุบาลลูกปลา รวมถึงการคัดแยกปลาที่ได้ขนาดพร้อมจำหน่าย

ทั้งนี้ เพิ่งเปิดแหล่งเรียนรู้ปลากัดปลาสวยงามได้ไม่นาน เริ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มนิยมผู้เลี้ยงปลาสวยงามมาศึกษาบ้างแล้ว นอกเหนือจากได้อธิบายความรู้เรื่องปลากกัดไทยที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมการทำตลาดปลากัดสวยงามไทย ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น สวนใจเข้าชมสามารถติดต่อได้ที่ 088-1450975 หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ได้ที่www.facebook.com/pbgtrend ( Phitsanulok Betta Group )

ข่าวอื่นๆ