ร้องคสช.สอบคนทุบวัดกัลยาณมิตร

วันที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 15:55 น.
ร้องคสช.สอบคนทุบวัดกัลยาณมิตร
ชาวชุมชนวัดกัลยาณมิตรร้องคสช.เจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหน้าที่ปล่อยให้มีการทุบทำลายโบราณสถาน

เมื่อวันที่16ก.ค.57 นายเชียรช่วง กัลยาณมิตร พร้อมด้วยประชาชนชุมชนวัดกัลยานมิตรวรมหาวิหาร เข้ายื่นหนังสือ ต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ผ่านศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน. บุปผาราม เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรฯ กรณีทุบทำลายโบราณสถานภายในวัดฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งละเมิดคำพิพากษาของศาลปกครอง ตามที่ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกรมศิลปากรได้ทำหนังสือถึงวัดกัลยาณมิตรฯ สั่งห้ามทุบทำลายโบราณสถานและห้ามปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานซึ่งปัจจุบันยังมีการดำเนินการทุบทำลายโบราณสถานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ชาวชุมชนวัดกัลยาณมิตรเห็นตรงกันว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการทำลายโบราณสถานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์    นายเชียรช่วง ทายาทผู้สร้างวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กล่าวว่า หากการร้องเรียนครั้งนี้ยังไม่สามารถทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติการทุบทำลายโบราณสถานได้ จะดำเนินการฟ้องร้องทางอาญา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนฯรับหนีงสือและยืนยันจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป