บิ๊กคลีนนิ่งศูนย์เด็กเล็กหนีโรคมือเท้าปาก

วันที่ 08 ก.ค. 2557 เวลา 12:12 น.
บิ๊กคลีนนิ่งศูนย์เด็กเล็กหนีโรคมือเท้าปาก
พิษณุโลก-เร่งทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กหลังพบนักเรียนป่วยเป็นโรคมือเท้าปากแล้ว2รายต้องปิดเรียน7วัน 

เมื่อวันที่8ก.ค.57 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถานีตำบลบ้านคลองนำเเจ้าหน้าที่ร่วมกันนำเครื่องเล่น อุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้มาทำความสะอาด พร้อมเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือเท้าปากให้เด็กนักเรียนห่างไกลจากโรค และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ทำการปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากได้พบว่ามีเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 3 คน และเข้าข่ายต้องสงสัยอีก 2 ราย

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงตัดสินใจปิดการเรียนการสอนเพื่อทำความสะอาด หลังจากได้รับหนังสือจากทางสำนักงานสาธารณสุขให้ร่วมมือกันป้องกันโรคมือเท้าปาก เพราะสถานการณ์โรคมือเท้าปากในจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีการแพร่ระบาดมากขึ้น

สำหรับยอดผู้ป่วยตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน พบว่ามีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแล้ว 512 ราย โดยเฉพาะที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ยอดผู้ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก จากเดือนพฤษภาคม พบผู้ป่วยเพียง 7 ราย แต่ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 52 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ส่งหนังสือกำชับไปยังทีมสอบสวนโรค ระดับอำเภอ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก หากพบว่ามีผู้ป่วยหลายราย ควรปิดสถานศึกษาเพื่อทำการ บิ๊กคลีนนิ่ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคทันที.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต