อุบลฯแห่ชมต้นเทียนพรรษาคึก

วันที่ 08 ก.ค. 2557 เวลา 11:02 น.
อุบลฯแห่ชมต้นเทียนพรรษาคึก
อุบลราชธานี-นักท่องเที่ยวแห่ชมต้นเทียนพรรษาหอมวัดเมืองเดชปีนี้ช่างอวดฝีมือชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่8ก.ค.57 ที่วัดเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ในช่วงนี้ช่างเทียนและชาวบ้านจะออกมาร่วมกันแกะสลักและตบแต่งต้นเทียนพรรษาหอม ของวัดเมืองเดช  โดยตลอดทั้งหวัด ซึ่งในปีนี้ทางช่างที่ประดิษฐ์เทียนหอมได้มีการออกแบบขบวนเทียนเป็นเรื่องราวในพระพุทธประวัติ  ตอนที่ 117 ซึ่งเป็นตอนที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์พิมาณ  ภายหลังจากที่ทรงตรัสพระธรรมเทศนาอภิธรรม 7 คัมภีร์  โปรดพระพุทธมารดา นำมาออกแบบเป็นเรื่องราวองค์ประกอบบนรถต้นเทียน นำเสนอเรื่องราวของขบวนส่งเสด็จซึ่งประกอบด้วยหมู่เทพดา หมู่พรหม และเหล่านางฟ้าส่วนลวดลายบนขบวนเทียนได้นำเอาลวดลายที่ปรากฏอยู่ในโบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานหัตถกรรมพื้นบ้านอีสานของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อจะอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปะความงดงามของลวดลายอีสานของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองสมโภช จังหวัดอุบลราชธานี ในวาระครบ 222 ปีของจังหวัดอุบลราชธานี ทางช่างเทียนจึงได้นำเสนอรูปแบบ ลวดลายอีสาน ที่มีปรากฏอยู่ตามโบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากการสังเกตพืชพรรณ และสัตว์ต่างๆ ของช่างโบราณ นำมาจินตนาการประยุกต์ผูกลวดลาย จนเกิดเป็นลายก้านขดเครือเถาว์ที่งดงาม มีกลิ่นไอแห่งความเป็นอีสานอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เห็นถึงความงดงามและทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาของชาวอุบลราชธานีอย่างแท้จริงต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต