ตรวจข้าวสุรินทร์พบน้ำหนักไม่เต็มกระสอบ

วันที่ 05 ก.ค. 2557 เวลา 19:38 น.
สุรินทร์-เจ้าหน้าที่ทหารตรวจข้าวพบพิรุธน้ำหนักบรรจุกระสอบไม่เต็มจำนวน

เมื่อวันที่5ก.ค.57 พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ พันโทปองภพ จงภักดี เดินทางร่วมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ชุดที่ 37 ซึ่งมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบการตรวจสอบในพื้นที่ อำเภอท่าตูม ,อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอรัตนบุรี ซึ่งวันนี้เป็นการออกตรวจเป็นวันที่ 2 ณ โรงสีสหพืชผลชุมพลบุรี เลขที่ 73 หมู่ที่ 15 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  ปรากฏว่าพบพิรุธในเรื่องน้ำหนักข้าวในกระสอบ ซึ่งปกติข้าว 1 กระสอบจะมีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีข้าวประมาณกว่า 300 กระสอบ มีน้ำหนักเพียงกระสอบละ 80-85 กิโลกรัมเท่านั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมตรวจสอบประกอบด้วย สตง.สุรินทร์ , ทหาร ,อคส.สุรินทร์ ,สำนักงาน ปปช.สุรินทร์ ได้ทำการเก็บตัวอย่างข้าวและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต