คึกคัก!นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่เที่ยวงาน"ผีตาโขน"

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2557 เวลา 19:27 น.

คึกคัก!นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่เที่ยวงาน"ผีตาโขน"

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินับหมื่นคนแห่เข้าร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

วันที่ 28 มิ.ย. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยอำเภอด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย และเทศบาลตำบลศรีสองรัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนับหมื่นคนเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดขึ้นในวันที่ 27-29 มิ.ย.57 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรีและแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน

นายทวี  เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า การจัดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่น โดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน โดยงานบุญพระเวส เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรยในชาติหน้า ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมือง และถือเป็นประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยในงานบุญนี้จะมี “ผีตาโขน” ทั้งน้อยใหญ่หลายร้อยตัวออกมาวาดลวดลาย สร้างสีสันในขบวนแห่ทั่วเมืองด่านซ้าย

 

ข่าวอื่นๆ