แปดริ้วจัดแรลลี่เชื่อมสัมพันธ์พัฒนาศก.ท้องถิ่น

วันที่ 21 มิ.ย. 2557 เวลา 13:25 น.
แปดริ้วจัดแรลลี่เชื่อมสัมพันธ์พัฒนาศก.ท้องถิ่น
ฉะเชิงเทรา-หอการค้าจัดแรลลี่กระชับสัมพันธ์สภาอุตฯเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.57 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณลานศาลาไทย สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสององค์กรทางด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น ด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่รวมใจคาวบอยไนท์ เดินทางมุ่งหน้าสู่โรงแรม The Greenery Resort เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาสมาชิกของทั้งสององค์กร มาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 50 คัน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กร รวมถึงครอบครัวสมาชิก ตลอดจนบริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน เป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนของคณะกรรมการและสมาชิกทั้งสององค์กร และเป็นการหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น มี น.ส.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ เจ้าของกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกขนาดใหญ่ และมีโรงงานสาขาหลายแห่ง เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขณะที่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนายวัฒนา รัตนวงศ์ เจ้าของกิจการโรงสีข้าวหลายแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา และต่างจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งในวันนี้ประธานทั้ง 2 องค์กร ไม่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้เรียกประชุมประธานทั้งสององค์กร รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วนในวันนี้