ลำปางเปิดอบรมใบขับขี่นอกเวลาทำการ

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 11:48 น.
ลำปางเปิดอบรมใบขับขี่นอกเวลาทำการ
ลำปาง-ขนส่งจังหวัดร่วมกับม.ราชภัฎลำปางเปิดการจัดอบรมผู้ขอรับใบขับรถในวันหยุด

เมื่อวันที่17มิ.ย.57 ที่ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นายไพฑูรย์ ปัญญาธร ขนส่ง จ.ลำปาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ลงนามในบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ที่ไม่สะดวกในวันราชการปกติสามารถเข้ามาร่วมอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ ตามระเบียบใหม่จะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยจะเริ่มวันเสาร์ที่ 5 ก.ค.57 นี้ เป็นวันแรก

นายไพฑูรย์ ปัญญาธร ขนส่ง จ.ลำปาง กล่าวว่า หลังจากที่มีการประกาศใช้ระเบียบใหม่ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ใหม่ ปรากฏว่ามีประชาชนชาวลำปาง และนักศึกษายื่นคำร้อง และขอสอบอย่างต่อเนื่องวันละกว่า 200 คน ถึงแม้จะมีระเบียบที่ยากมากขึ้น แต่ทุกคนที่มาสอบก็ตั้งใจ และส่วนใหญ่ก็สอบผ่านไปได้มั่นใจว่า จะทำให้ชาวลำปางเกิดมีวินัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่เอง.