คสช.สั่งพร้อมรับมือไฟฟ้าใต้ดับ

วันที่ 16 มิ.ย. 2557 เวลา 21:02 น.
คสช.สั่งพร้อมรับมือไฟฟ้าใต้ดับ
นครศรีธรรมราช-พล.อ.อ.ประจิน ตรวจโรงไฟฟ้าขนอมสั่งเตรียมพร้อมรับมือไฟดับแม้การใช้ไฟฟ้ายังคงปกติ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะรองหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานไฟฟ้าขนอมของบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีนายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าภาคใต้ ในช่วงที่แหล่งก๊าซพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA-A18 หยุดจ่ายก๊าซระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค.นี้ ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ต้องหยุดเดินเครื่อง ทำให้กำลังการผลิตในภาคใต้หายไป 710 เมกะวัตต์ ดังนั้นเมื่อรวมกำลังในภาคใต้ที่เหลืออยู่กับการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางลงมา ทำให้ภาคใต้ มีกำลังผลิตไฟ้ฟ้าประมาณ 2,320 เมกะวัตต์

ขณะที่ กฟผ. คาดการณ์ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคใต้มีประมาณ 2,450 เมกะวัตต์ กระทรวงพลังงาน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมาตรการรองรับไว้เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอและให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งด้านโรงไฟฟ้า ระบบส่ง การสำรองเชื้อเพลิง และการรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ ช่วง 3 วันที่ผ่านมา(13-15มิ.ย.57) สภาพระบบผลิต-ส่งไฟฟ้าของกฟผ.ในภาคใต้ สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ของภาคใต้ในช่วงเวลา 18.30 -21.30 น. ได้อย่างเพียงพอ  ภายใต้การติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงของศูนย์เตรียมความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ 14 จังหวัดภาคใต้ของกฟผ. และหากการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินกำลังผลิตที่มีอยู่และไม่มีเหตุสุดวิสัยที่นอกเหนือการควบคุม ก็ไม่จำเป็นจะต้องเวียนดับไฟบางพื้นที่

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในการเตรียมพร้อมแผนรองรับเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียทำให้ผลกระทบด้านพลังงานมิเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามต้องไม่ประมาทและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด การประสานงานระหว่างองค์กรต้องดำเนินการตลอดเวลา เพื่อให้วิกฤตในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

ด้านผู้บริหารบริษัทไฟฟ้าขนอมจำกัด  แจ้งว่า ทางบริษัทมีความพร้อมในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบเชื้อเพลิงแบบน้ำมันเตา ขณะนี้ได้เตรียมสำรองน้ำมันเตาไว้อย่างเพียงพอ หาก กฟผ.เห็นว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นแล้วจะต้องแจ้งมายังโรงไฟฟ้าล่วงหน้า 3 ชั่วโมงเพื่อเตรียมการวอร์มเครื่องและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ทันที

บทความแนะนำ