วัดลบภาพฝาพนังทหารโบราณถือปืนรุ่นใหม่

วันที่ 14 มิ.ย. 2557 เวลา 20:42 น.
วัดลบภาพฝาพนังทหารโบราณถือปืนรุ่นใหม่
เชียงใหม่-วัดเจดีย์หลวงเตรียมลบภาพฝาพนังให้ทหารโบราณถือปืนรุ่นใหม่หลังมีการนำไปโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 14มิ.ย.54 พระครูโสภณกวีวัฒน์ ประธานควบคุมการบูรณะหออินทขีล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าขณะนี้ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนภาพทหารถือปืนรุ่นใหม่ ให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้นำไปพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพราะได้มีการก่อสร้างบูรณะทำภาพขึ้นมาใหม่ เขียนมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมือง แต่ก็มีการเอาไปพูดกันทำให้เกิดความไม่สบายใจของพระผู้ใหญ่

ทั้งนี้เตรียมมีการปรับเปลี่ยนภาพดังกล่าวเฉพาะที่ทหารถือปืน ออกให้เหมาะสมส่วนจะเป็นอาวุธแบบโบราณชนิดไหนกำลังหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ว่าจะทำอย่างไรจะเอาภาพเดิมหรือปรับเปลี่ยน ในการดำเนินการงานต้องรอกันอีกครั้งว่าจะเมื่อไรอย่างไร ในการหารือของทุกฝ่ายร่วมไปถึงช่างว่าจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร ส่วนภาพอื่นที่มีความเป็นมาของเสาอินทขิลนั้นเหมาะสมดีอยู่แล้วคงไว้เหมือนเดิม แต่หออินทขิลก็ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมทั่วไป จะเปิดเฉพาะพิธีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น