แม่ทัพภาคที่3ถกผู้นำท้องถิ่นลุยสร้างปรองดอง

วันที่ 11 มิ.ย. 2557 เวลา 19:15 น.
แม่ทัพภาคที่3ถกผู้นำท้องถิ่นลุยสร้างปรองดอง
นครราชสีมา-แม่ทัพภาคที่3ถกผู้นำท้องถิ่นติวเข้มกิจกรรมปรองดองขยายผลครอบคลุมทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.เวลา 13.30 น. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับนายธงชัย ลืออดุลย์  ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช ขึ้นที่อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ท่ามกลางผู้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ทหารกองทัพภาคที่ 2  ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำ กปปส.นครราชสีมา และแกนนำ นปช.นครราชสีมา เพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เดินหน้าจัดกิจกรรมปรองดองขยายผลคลอบคลุมทั้งจังหวัด 

พล.ท.ชาญชัย แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ปรองดองฯ กองทัพภาคที่ 2 กับศูนย์ปรองดองฯ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกชุมชนทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา โดยจะเน้นให้ผู้ร่วมโครงการฯ นำไปขยายผลสู่กลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้นำชุมชน, กลุ่มภาคเศรษฐกิจ และกลุ่มผู้นำจิตวิทยาภาคประชาชน ซึ่งวันนี้ คสช.ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีต เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ และคืนความสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้จากการดำเนินการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.เป็นต้นมา ทางกองทัพภาคที่ 2 ก็ให้หน่วยทหารในสังกัด ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทำการสำรวจผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากภาพรวมที่ได้รับรายงานวันที่ 11 มิ.ย.ปรากฏว่าประชาชนให้ความพึงพอใจกับกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ประมาณ 88% ส่วนกลุ่มที่อยู่กลางๆ และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้มีอยู่เพียง 12% เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ครั้งนี้

ด้านนายธงชัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จะเน้นไปที่ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อให้นำแนวคิดการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ไปขยายผลในพื้นที่ จะไม่ตีกรอบว่าจะต้องจัดกิจกรรมเช่นไร แต่จะให้ทุกคนนำไปประยุกต์จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนนั้นๆ จากนั้นให้รวบรวมข้อมูลที่ได้มาให้ศูนย์ปรองดองฯ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจากทั้ง 32 อำเภอ ส่งให้ศูนย์ปรองดองฯ กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการต่อไป