กปปส.อุตรดิตถ์พร้อมสมานฉันท์

วันที่ 06 มิ.ย. 2557 เวลา 13:25 น.
กปปส.อุตรดิตถ์พร้อมสมานฉันท์
อุตรดิตถ์-กปปส.อุตรดิตถ์พร้อมเข้าสู่กระบวนการปรองดองเจรจานปช.สร้างสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.57 นายโชตม์สุคุณ เลาหอารยะโกศล อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์หนทางไดที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดสันติได้ยินดีให้ความร่วมมือ และพร้อมเป็นตัวกลางในการเจรจาพูดคุยกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่มีนายปัณณวัฒน์ นาคมูล เป็นประธาน นปช.อุตรดิตถ์