กรมศิลปากรกั้นพื้นที่ขุดทองเป็นเขตหวงห้าม

  • วันที่ 29 พ.ค. 2557 เวลา 14:41 น.

กรมศิลปากรกั้นพื้นที่ขุดทองเป็นเขตหวงห้าม

นครศรีธรรมราช-อธิบดีกรมศิลปากรห้ามขุดทองที่เขาชัยสนกั้นเป็นพื้นที่หวงห้าม ค้นหาโบราณคดีเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57 เวลา 13.00 น.นายอเนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากรให้สัมภาษณ์ที่สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีที่มีการขุดพบทองคำจำนวนมากในอ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ว่าได้มอบให้สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการขุดทองค้นหาโบราณคดีเต็มรูปแบบเพื่อพิสูจน์ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการฝังเป็นการเจตนา หรือด้วยเหตุอย่างอื่น ส่วนทองคำที่พบน่าเชื่อว่าจะเป็นทองคำของเจ้านายในระดับเจ้าเมือง หรือขุนนางชั้นสูง หรือคหบดีเนื่องจากดูปริมาณแล้วพบเป็นจำนวนมาก และขณะนี้ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอให้ประกาศให้พื้นที่แหล่งโบราณคดีจุดนี้เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามประชาชนเข้ามาขุดค้น ขณะเดียวกันจะประสานไปยังกองทัพภาคที่ 4 ในการเข้าจัดระเบียบพื้นที่เพื่อให้กรมศิลปากรเข้าดำเนินการ อย่างไรก็ตามผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ระบุว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าทองคำที่พบนั้นเป็นแผ่นที่ถูกรีดจนบางเช่นเดียวกับทองคำที่อยู่บนองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นไปได้ว่าผู้ที่นำมาอาจนำมาเพื่อมาก่อสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ หรืออาจเป็นทองคำที่เหลือจากการการหุ้มปลียอดแล้ว เนื่องจากมีลักษณะเดียวกัน และถูกนำไปยังสถานที่สำคัญอื่นๆในภาคใต้ตอนล่าง แต่อาจเกิดเหตุบางอย่างจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ อยากให้ผู้ที่พบมีความตระหนักถึงคุณค่าของวัตถุชิ้นนี้ที่สามารถให้ความรู้ และเป็นเกียรติประวัติประเทศไทย ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทองที่ได้มาแล้วก็เสียไป  ขณะที่บรรยากาศการขุดหาทองคำของชาวบ้านยังคงคึกคักเหมือนเดิมชาวบ้านทั้งในและต่างจังหวัดแห่เดินทางมางขุดหาทองประมาณ 200-300 คน ซึ่งลักษณะหลุมที่ขุดหาทองคำจะลึกกว่าเก่าประมาณครึ่งเมตร เพราะเป็นพื้นที่การขุดซ้ำซาก และหากจะให้เจอต้องขุดให้ลึกกว่าเก่าจนทำให้เจ้าของสวนปาล์มหวั่นที่ดินเสียหายทั้งแปลง แม้ว่าจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลก็ยังไม่สามารถห้ามประชาชนขุดหาทองได้.

 

ข่าวอื่นๆ