น่านเข้มร้านขายเคมีภัณฑ์หวั่นนำไปก่อเหตุร้าย

  • วันที่ 22 พ.ค. 2553 เวลา 19:04 น.

ผู้ว่าฯน่านสั่งคุมเข้มร้านขายเคมีภัณฑ์ป้องกันมือมืดนำไปก่อเหตุร้าย

นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่เข้มงวดกวดขัน ในการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือร้านค้าที่ขายเคมีภัณฑ์  และวัตถุไวไฟ วัสดุอันตราย ที่อาจจะนำไปใช้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้เข้มงวดในการซื้อขาย ต้องมีการจดชื่อและรายละเอียดของผู้ซื้อ เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขณะนี้ยังเป็นไปตามปกติ แต่ที่น่าเป็นห่วงเกรงว่า จะมีบุคคลจากภายนอกจังหวัด มาก่อเหตุความไม่สงบ จึงได้ให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวัง อีกทั้งตามด่านตรวจต่างๆ ก็ได้มีการเข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่จะเดินทางออกนอกตัวจังหวัด จะต้องมีการขอหนังสืออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

ข่าวอื่นๆ