โรงไฟฟ้าแม่เมาะห้ามพนักงานปลุกระดม

วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 11:38 น.
โรงไฟฟ้าแม่เมาะห้ามพนักงานปลุกระดม
ลำปาง-โรงไฟฟ้าแม่เมาะชี้แจงพนักงานทุกฝ่ายรับทราบแนวทางการปฎิบัติงานหลังประกาศใช้กฎอัยการศึก

นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะของ กฟผ. ตั้งอยู่ใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงการปฏิบัติในช่วงประกาศใช้กฎอัยการศึก ในฐานะผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขอแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ทราบดังนี้

1.ขอให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกคน ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ เรียบร้อย งดการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2. ขอให้ทุกกองของโรงไฟฟ้า ร่วมมือในการรักษาสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยเร็ว 3. ขออย่าได้ยั่วยุ หรือทำการปลุกระดมให้เกิดความแตกแยก 4. ขอให้ช่วยกันดูแลด้านสาธารณูปโภค และช่วยกันเพิ่มมาตรการป้องกันในด้านการรักษาความปลอดภัยให้เต็มที่ ส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นั้น ได้มีกองร้อยฝึกการรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จัดกำลังมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่าตื่นตกใจ โดยกองกำลังทหารดังกล่าว ได้มาเพื่อรักษาความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าแม่เมาะเท่านั้น 5.ขอให้งดเว้นการพูดจาให้ความเห็นที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 6.การดำเนินกิจกรรมทุกอย่างสามารถทำได้ตามปกติ ยกเว้น การประชุม หรือการชุมนุมทางการเมือง การปลุกระดมทางการเมือง