ชาวศรีสะเกษเร่งระดมดำนาไถ่กลบ

วันที่ 08 พ.ค. 2557 เวลา 10:38 น.
ชาวศรีสะเกษเร่งระดมดำนาไถ่กลบ
ศรีสะเกษ-ชาวนาชายแดนอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำกลัวน้ำป่าเร่งระดมทำนาวิธีไถ่กลบ

ได้เกิดฝนตกชุกบริเวณเทือกเขาพนมดงรักทำให้  ชาวนาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา “เทือกเขาพนมดงรัก” ส่วนที่เป็นนาลุ่ม ชาวนาต้องระดมทำนากันอย่างรีบเร่ง เพราะเกรงว่าหากทำนาล่าช้าไป จะทำให้เมล็ดข้าวงอกไม่ทันน้ำป่าที่ไหลลงมาทุกปี ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสำหรับการทำนาปีนี้ ชาวนาได้หันมาใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการทำนา เพราะว่ายังไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าว เลยไม่มีทุนที่จะซื้อปุ๋ยเคมี

ส่วนการทำนาของชาวนาที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำ ได้หันมาทำนาแบบใหม่ โดยหันมาทำนาชนิดหว่านแล้วไถกลบ เมล็ดพันธุ์ ป้องกันไม่ให้นกและไก่มาจิกกิน เป็นการหว่านเมล็ดข้าวเพื่อคอยฝน และเมื่อฝนตกลงมาก็จะไม่พัดพาเมล็ดข้าวไปกับกระแสน้ำไหล

ชาวนาในตำบลหัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้เช่าที่นาทำนาจำนวน 16ไร่ ในราคาไร่ละ 2,000 บาท โดยแรกเริ่มของการทำนาหว่านในปีที่ผ่านมา คอยให้ให้น้ำมาเต็มนาจึงหว่าน ทำให้เมล็ดข้าวไม่จมดินถูกนกและไก่มาจิกกินเสียหาย ประกอบกับหากฝนตกลงมาแรงก็จะทำให้น้ำพัดพาเมล็ดข้าวไป บางปีก็ทำนาด้วยวิธีการเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแช่น้ำ แล้วให้มันงอกก่อนจึงนำไปหว่าน แต่ไม่ได้ผลทำให้หญ้างอกขึ้นมาแซมมาก

ขณะนี้ได้ทำนาหว่านโดยวิธีหว่านแล้วไถกลบ จากนั้นก็ฉีดยาฆ่าหญ้าคลุมโดยจ้างคนรับจ้างมาฉีดไร่ละ 120 บาท สำหรับสำหรับต้นทุนในการทำนามีค่าปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชไร่ละ 4,000 บาทรวมกับค่าเช่า 2,000 บาท เป็น 6,000 บาท หากขายข้าวได้ตันละ 10,000 บาท ก็ยังมีกำไรอยู่บ้าง

ขณะเดียวกันปีนี้หันมาใช้ปุ๋ยคอกมาใช้ในนา ที่เห็นในรถนั้นรถละ 4,000 บาท