ขสมก.เล็งโละรถเมล์สาย8เหลือ1บริษัท

วันที่ 08 เม.ย. 2557 เวลา 21:03 น.
ขสมก.เล็งโละรถเมล์สาย8เหลือ1บริษัท
ขสมก.เล็งโละผู้ประกอบการรถเมล์สาย 8เหลือแค่ 1 บริษัทแก้ปัญหาบริการแย่ซ้ำซาก  นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.เตรียมพิจารณารวมผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการ ขสมก.สาย 8 ที่วิ่งให้บริการในเส้นทางแฮปปี้แลนด์-สะพานพุทธ ให้มีเพียง 1 บริษัท จากปัจจุบันที่มีผู้ให้บริการ 3 บริษัท ตามระเบียบใหม่ปี2550 ที่กำหนดให้ 1 เส้นทาง จะต้องมีผู้ประกอบการได้ไม่เกิน 1 บริษัท เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น “ปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถที่มีผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย ให้บริการในเส้นทางเดียวกันประมาณ 3 เส้นทาง ในอนาคตเมื่อสัญญาเดิมหมดลงแล้ว ขสมก.จะดำเนินการตามระเบียบใหม่ในปี2550 โดยในส่วนของรถเมล์สาย 8 จะมีบางบริษัทเริ่มหมดสัญญาสัมปทานในปี2558 แต่ ขสมก.จะยังไม่ต่อสัญญาให้ อาจจะต้องรอให้ทุกบริษัทหมดสัญญาก่อน หลังจากนั้นก็ให้รวมกันเป็นบริษัทเดียวก่อนจึงจะต่อสัญญาเดินรถต่อไปได้”

ทั้งนี้ในระหว่างที่ ขสมก.ยังไม่ต่อสัญญาเดินรถกับบริษัทเอกชน จะยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ เพราะยังมีประกันภัยต่างๆให้กับผู้โดยสารเหมือนเดิม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายหมดสัญญาเดินรถในเส้นทางอื่นไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถให้บริการได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนการหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาใหม่ที่จะทำไว้ร่วมกัน ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป ดังนั้นประชาชนผู้ใช้บริการจึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการรถร่วม ขสมก.ในเส้นทางที่หมดสัญญาสัมปทานแต่อย่างใด

นางจิตตรา กล่าวว่า การทำสัญญาใหม่กับผู้ประกอบการรถร่วมที่หมดสัญญากับ ขสมก. อาจจะกำหนดระยะเวลาการเพิ่มเงื่อนไขต่างๆเขาไปในภายหลังด้วย เช่น เมื่อดำเนินการครบ 7 ปี อาจจะมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเพิ่มเติม หากทำไม่ได้ก็จะถูกขึ้นบัญชีดำ เป็นต้น โดยในวันที่ 9 เม.ย. ขสมก.ได้เชิญผู้ประกอบการรถโดยสารมินิบัส รถตู้ และรถสองแถว เป็นต้น เข้าหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น สัมปทานการเดินรถ ประกันภัย และการจัดระเบียบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งภายหลังหารือจะมีความชัดเจนในทุกเรื่อง

“ขสมก.จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการกรณีที่ทำผิดซ้ำซาก อาจจะเลิกสัญญาเป็นคันๆไป รวมทั้งหารือการร้องเรียนเรื่อมารยาทการให้บริการ และการใช้บัตรผู้สูงอายุของผู้โดยสารด้วย” นางจิตรา กล่าว ว่าที่พ.ต.ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค รองผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า รถร่วมบริการ ขสมก.อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานของ ขสมก. ดังนั้น ขสมก.จึงสามารถพิจารณายกเลิกรถโดยสารที่กระทำความผิดเป็นรายๆไปได้ แต่ก็ต้องพิจารณาจากเงื่อขไขสัญญาที่ทำไว้เป็นหลัก โดยรูปแบบเงื่อนไขของสัญญาเป็นอำนาจของ ขสมก.และผู้ประกอบการที่จะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการในลักษณะไหน จะมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง แต่หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้จะให้ ขสมก.เป็นผู้เดินรถเองในบางเส้นทางก็ต้องให้ชัดเจน