ตรังเจอภัยแล้งพืชผักราคาแพง

วันที่ 14 มี.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
ตรังเจอภัยแล้งพืชผักราคาแพง
ตรัง-อากาศแล้งจัดทำพืชผักแพงส่งผลกระทบประชาชนทั่วหน้า คาดเม.ย.ราคาขยับอีกรอบ

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง จากการสำรวจราคาพืชผล พบว่าขณะนี้มีหลายชนิดได้ปรับตัวสูงขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งทำให้ผลผลิตในประเทศลดน้อยลงไปด้วย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อลดน้อยลงทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พืชผักมีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องมีการติดตามราคากันวันต่อวัน  เช่น  มะนาว จากกิโลกรัมละ  100  บาท เป็นกิโลกรัมละ  120  บาท พริกขี้หนูสวน อยู่ที่กิโลกรัมละ 200บาท พริกเขียว อยู่ที่กิโลกรัมละ  60  บาท  กระเทียม อยู่ที่กิโลกรัมละ  150  บาท และขิง อยู่ที่กิโลกรัมละ 70บาท นางจิตตรา  แท่นทอง  แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า  ในช่วงนี้ราคาพืชผักได้ปรับเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ยอดการจำหน่ายลดลง ซึ่งทางร้านได้ปรับกลยุทธิ์การขายด้วยการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาให้น้อยลง  ทำให้ลดต้นทุนของการจำหน่ายลงได้  แม้จะไม่มากนักก็ตาม  โดยราคาพืชผักที่มีการปรับเพิ่มขึ้น  ได้แก่  คะน้า จากกิโลกรัมละ  25  บาท  เป็น  40  บาท  เนื่องผักชนิดนี้ต้องสั่งซื้อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง และกรุงเทพ  ผักกาด จากกิโลกรัมละ  30-35  บาท เป็นกิโลกรัมละ  40  บาท  รวมทั้งพริกสวน ที่อาจจะปรับเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 200-250  บาท

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วงเดือนเมษายน  โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ พืชผักในจังหวัดตรังอาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง