ชาวสวนใต้ค้านนำเข้าน้ำมันปาล์มทำราคาตก

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 21:16 น.
ชาวสวนใต้ค้านนำเข้าน้ำมันปาล์มทำราคาตก
สุราษฎร์ธานี-ชาวสวนปาล์มภาคใต้คัดค้านนำเข้าน้ำมันปาล์มทำราคาตก

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประชุมรร่วมกับสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี , สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีที่ห้องประชุมสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  เพื่อหาทางคัดค้านการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศ จำนวน 40,000 หมื่นตันของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ส่งผลให้ราคาปาล์มทะลายลดลงจากกิโลกรัมละกว่า 5 บาทเหลือ 3.50 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเดือดร้อนหนัก

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรตรึงราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์บรรจุขวดลิตรละ 42 บาท เนื่องจากมีผลกระทบต่อราคาปาล์มทะลาย  และขอให้ชะลอการนำเข้าน้ำมันปาล์มสำเร็จรูปเพราะเป็นต้นเหตุสำคัญให้ราคาปาล์มตกต่ำ

“เสนอให้ปรับการใช้ไบโอดีเซลสูตรน้ำมันปาล์ม B-100 ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังพบว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนน้ำมันปาล์มจนต้องนำเข้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเครือข่ายชาวสวนปาล์มจะคัดค้านการนำเข้าน้ำมันปาล์มจนถึงที่สุดหากไม่ยกเลิกนโยบายดังกล่าวจะมีการคัดค้านต่อไป” นายสิทธิพร กล่าว

ด้านนายไพฑูรย์ พรศิริเมฆินทร์ อุปนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ราคาปาล์มทะลายปีนี้ตั้งแต่เดือนม.ค.- ต.ค.2557 เฉลี่ย กก.ละ 3.50 บาท เกษตรกรขาดทุนเพราะต้นทุนอยู่ที่ กก.ละ 3.50-4.00 บาท ซึ่งราคาที่สูงกว่า กก.ละ 5 บาทเนื่องจากผลผลิตออกน้อยและจะเป็นอยู่อย่างนี้ 1-3 เดือนระยะสั้นไม่ได้ทำให้รายได้มากขึ้น

“ถ้าปาล์มน้ำมันขาดแคลนจริง รัฐควรยอมให้มีการปรับราคาน้ำมันบริโภคตามเป็นจริง ซึ่งการปรับราคาขึ้นลิตรละไม่เกิน 5 บาทไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมาก เพราะบริโภคได้ไม่เกิน 2 ลิตรต่อเดือน หากรัฐจะช่วยผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนทำได้โดยชดเชยราคาโรงกลั่นน้ำมันปาล์มในอัตราลิตรละ 5 บาทและจะใช้เงินไม่มากเพียง 1-3 เดือนเท่านั้นไม่ยุ่งยาก เมื่อผลผลิตออกมามากสถานการณ์ก็จะเข้าสู่ปกติราคาก็จะค่อยลดลงตามกลไกตลาด ” นายไพฑูรย์ กล่าว