ชมรมโรงสีฝากเงิน35ล้านบาทช่วยชาวนา

วันที่ 12 มี.ค. 2557 เวลา 15:46 น.
ชมรมโรงสีฝากเงิน35ล้านบาทช่วยชาวนา
พิจิตร-ชมรมโรงสีหอบเงิน 35ล้านบาทฝากธกส.ช่วยเหลือชาวนา

นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.พิจิตร เป็นประธานช่วยกันระดมเงินฝากตามโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนาของพิจิตร ที่ชาวนา 54,000 ราย จำนำข้าวนานกว่า 5 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับเงินครบถ้วน ซึ่งขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธกส.)ยังคงค้างจ่ายอีกประมาณ 40,000 คน เป็นเงินเกือบ 7,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามตลอดทั้งวันนี้ นายขวัญชัย เกิดขันหมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร ได้เปิดโครงการเชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วน ให้ความช่วยเหลือชาวนาเป็นวันแรก มีผู้เข้าร่วมสมทบเข้ากองทุน 3 รูปแบบ คือ 1. บริจาคเงินเข้ากองทุน 2. สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นเงิน แต่ไม่มีผลตอบแทน 3. สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนเงินต้น และมีผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.63 ต่อปี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก นายสุรชัย  ผวจ.พิจิตร กล่าวว่า ได้เปิดบัญชีเงินฝาก 50,000 บาท พร้อมนำพ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนจำนวนมากรวมถึง น.ส.สุณีย์  เหลืองวิจิตร อดีตสส.พิจิตร นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตร  ก็ได้รวบรวมเงินจากสมาชิกของชมรมโรงสีเพื่อมาเปิดบัญชีเป็นจำนวนเงินมากถึง 35,200,000 บาท ซึ่งตลอดทั้งวันนี้คาดว่ามียอดบริจาคทั้ง 3 รูปแบบ เกือบ 100 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม ธกส.พิจิตรจะเปิดรับบริจาคเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ณ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ