ปาล์มราคาพุ่งน้ำมันพืชจ่อขยับ

  • วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 14:17 น.

ปาล์มราคาพุ่งน้ำมันพืชจ่อขยับ

พัทลุง-ปาล์มน้ำมันราคาพุ่งน้ำมันพืชขยับเหตุผลผลิตออกสู้ท้องตลาดน้อยเนื่องจากภาคใต้เจอภัยแล้ง

นายโอภาส  หนูชิต  ประธานสหกรณ์ปาล์มน้ำมันจังหวัดพัทลุง จำกัด (สงขลา พัทลุง นครสรีธรรมราช) กล่าวว่า ภาวะราคาปาล์มน้ำมันปี2557 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีในพื้นที่พัทลุงเคลื่อนไหวอยู่ที่กว่า 5.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคาดีมาตั้งแต่เดือนพ.ย.2556จนถึงขณะนี้ การตลาดมีความต้องการสูง เพราะผลผลิตปาล์มขณะนี้มีน้อยเนื่องจากภาคใต้เจอภัยแล้ง ส่วนพื้นที่จ.พัทลุง ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสวนปาล์มน้ำมันแต่อย่างใดในขณะนี้ เพราะโซนนี้มีแหล่งน้ำน้ำทะเลสาบที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ นายโอภาส กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกันลานรับซื้อปาล์มน้ำมันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ระยะแรกลงทุนประมาณ 400,000 บาท ซึงขณะนี้มีอยู่ประมาณ 13  ลาน มีมากที่ อ.ควนขุน เขาชัยสน บางแก้ว ป่าบอน และ อ.ปากพะยูน จะเป็นโซนทะเลสาบทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มขนาดใหญ่” แหล่งข่าวจากธุรกิจปาล์มน้ำมัน กล่าวว่า ปาล์มน้ำมัน เริ่มราคาดีมาตั้งแต่เดือนพ.ย.2556 มาจนถึงขณะนี้ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ ปาล์มทะลาย 5.60 บาทต่อกิโลกรัม ปาล์มร่วง ราคา 6.80 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มว่าราคาจะขยับขึ้นถึง 7.20 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่ราคาอิงอิงยืนอยู่ที่ 4.50  – 5  บาท ต่อกิโลกรัม มีแนวโน้มขยับขึ้นถึง 9 บาทต่อกิโลกรัม “ขณะนี้น้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 33  บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมราคา 26 - 27 บาทต่อกิโลกรัม  เลี่ยงไม่พ้นว่าราคาน้ำมันพืชขวด จะขยับราคาขึ้นในระยะอันใกล้นี้   ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ที่ราคาควบคุม 47 บาทต่อขวด  และเป็นสัญญาณว่าจะมีการตุนน้ำมันขวด น้ำมันปาล์มดิบกันด้วย ทำให้น้ำมันพืชขวดมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนไหวราคาขึ้นไม่ต่ำกว่า 50 บาทต่อ ขวด  ก่อนหน้านี้น้ำมันพืชเคยขยับขึ้นมาแล้ว  55 บาท  57 บาท และ 70 บาทต่อขวด เมื่อปี 2554 ผ่านมา"แหล่งข่าวระบุ นอกจากนี้อีกปัจจัยที่ทำให้ปาล์มน้ำมันราคาขยับขึ้น  เนื่องจากปาล์มน้ำมันจากประเทศมาเลเซียไม่สามารถนำเข้ามายังประเทศไทยได้   เพราะมาเลเซีย ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น จีน เยอรมัน และยุโรป ยังไม่พอเพียง ทำให้น้ำมันปาล์มในประเทศไทยที่นำเข้าประเภทลักลอบหนีภาษีลดลง ประกอบกับที่ผ่านมาประสบกับฝนมีน้อย และมาประสบกับภาวะภัยแล้ง ทำให้ปริมาณผลปาล์มมีน้อย หรือ ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผลผลิตน้อยลง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ก็จำเป็นจะต้องมีการแข่งขันการตลาดกันขึ้นเพื่อนำปาล์มป้อนเข้าสู่โรงงานให้เต็มปริมาณที่ผลิตอยู่  หากผลิตน้อยไม่ได้ตามเป้าของโรงงาน  จะประสบภาวะขาดทุนทันที  จึงเกิดการแข่งขันการตลาดกันขึ้น 

ข่าวอื่นๆ