แล้งคุกคามเชียงรายแม่น้ำกกแห้งขอด

  • วันที่ 15 ก.พ. 2557 เวลา 20:34 น.

แล้งคุกคามเชียงรายแม่น้ำกกแห้งขอด

เชียงราย-ภัยแล้งคุกคามเชียงราย แม่น้ำกกสายน้ำหล่อเลี้ยงใหญ่แห้งขอด

นายสวาง ม่อมดี ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้งในหลายพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำเริ่มลดลงอยางเห็นได้ชัด โดยที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านฟาร์ม ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นฝายกั้นแม่น้ำกกเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร พบว่า ปริมาณน้ำลดลงมาก ด้านล่างของฝายมีปริมาณน้ำน้อยจนชาวประมงในพื้นที่สามารถเดินลงไปหาปลาในแม่น้ำกกได้ สำหรับในปีนี้แม้ว่ายังอยู่ในช่วงกลางของฤดูหนาวแต่ก็พบว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย แม่น้ำและคลองต่างๆ ปริมาณน้ำลดลง โดยเฉพะด้านที่แม่น้ำกร ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาที่มาบรรจบกับแม่น้ำกก ก็พบว่ามีน้ำแห้งขอดลงมีเนินทรายโผล่ขึ้นมาเป็นพื้นที่กว้าง

นายสวาง กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้อากาศร้อนมากช่วงกลางวัน ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งในจังหวัดแล้ว โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้ให้แต่ละอำเภอเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ซึ่งเบื้องต้นให้แต่ละอำเภอเตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อทำฝายกั้นน้ำ มีน้ำกักเก็บไว้ใช้ในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมอุปกรณ์เก็บกักน้ำไว้ใช้ ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ข่าวอื่นๆ