มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 15:06 น.
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอย่างยิ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช-ผู้ว่าฯนครศรีฯเผยจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอย่างยิ่งใหญ่ แสดงความเป็นเมืองพุทธ

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงต์ ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปีนี้จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร ปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ 5 วัน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 10-14 ก.พ.นี้ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สวนศรีธรรมมาโศกราช ปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี พระราชทานผ้าพระบฏ นำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดต่อเนื่องยาวนานเกือบ 800 ปี

นายอภินันท์ กล่าวอีกว่า ทุกปีมีชาวพุทธจำนวนมากมาร่วมงาน จุดสำคัญของการจัดงานอยู่ในวันที่ 14 ก.พ. วันมาฆบูชา มีขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากศาลาประดู่หกไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และภายในงานมีการสาธิตทำผ้าพระบฏ การแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรม สาธิตทำขนมโบราณ การกวนข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ยาคู การแสดงของเครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและช่วยกันสืบทอดประเพณี ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แสดงออกการมีธรรมคือศาสนาพุทธอยู่ในใจ ชาวนครศรีธรรมราชเป็นเมืองพระ การจัดงานจะได้ประกาศว่า เราเป็นเมืองพระที่สมบูรณ์

ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ปีนี้ความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งคือ มีการรณรงค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขณะนี้คณะกรรมการของจังหวัดได้เตรียมการในหลายเรื่อง ได้เชิญคณะทูตานุทูต และคณะกรรมการมรดกโลก มาร่วมงานเพื่อให้ได้รับรู้ว่าประชาชนมีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และนิมนต์พระสงฆ์จากกลุ่มประเทศอาเซียน มาร่วมงานด้วย ขอยืนยันว่าทุกฝ่ายร่วมกันงานปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เชิญชวนทุกคนมาร่วมงานนี้ ชาวนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพที่ดี พร้อมต้อนรับทุกคนทุกฝ่ายที่มาร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต