ผู้บริการกทม.ไฟเขียวกรอบงบปี54

  • วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 20:50 น.

ผู้บริหารกทม. เห็นชอบกรอบวงเงินงบปี 54 ที่ 4.6 หมื่นล้าน

นายถนอม อ่อนเกตุพล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2554 ตามที่สำนักงบประมาณพิจารณานำเสนอ โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 54 ที่สำนักงบประมาณพิจารณา จำนวน 46,000 ล้านบาท แบ่งเป็น งบบริหารจัดการ 10,271 ล้านบาท งบบุคลากร 13,630 ล้านบาท งบพัฒนากทม. 8,105 ล้านบาท และหมวดรายจ่ายอื่น 10,223 ล้านบาท และงบประมาณกลางอีก  3,771 ล้านบาท

นอกจากนั้นคณะผู้บริหารกทม.ยังเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 54 รายการงานนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในวงเงิน 4,000 ล้านบาท ด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ