เตือนชาวนาอย่าขายข้าวเปลือกเป็นเงินเชื่อ

วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 13:22 น.
สุพรรณบุรี แจ้งเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังการขายข้าวเปลือกเป็นเงินเชื่อ

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  ผวจ.สุพรรณบุรี  กล่าวว่า  ขณะนี้มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก  จึงมีผู้ประกอบการค้าข้าวและโรงสีจากหลายจังหวัดเข้ามาทำการรับซื้อข้าวเปลือกบริเวณท่าข้าว  สหกรณ์การเกษตร  ตลาดกลางข้าว  และมีกระแสข่าวจากหลายจังหวัด  ว่า มีการรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงผิดปกติเป็นเงินเชื่อ  หรือจ่ายเป็นเช็ค  เมื่อถึงกำหนดเวลาจ่ายเงินจริง  ไม่มาจ่ายเงินให้เกษตรกรตามที่นัดหมายไว้

 จังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอแจ้งเตือนเกษตรกร  เพื่อป้องกันปัญหามิให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อนหรือถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก  ดังนี้
          1.  การขายข้าวเปลือก  ให้ระมัดระวังกรณีที่มีผู้รับซื้อข้าวเปลือกสูงกว่าราคาที่ซื้อขายในตลาดทั่วไปเป็นเงินเชื่อ  หรือจ่ายเป็นเช็ค  หรือมีการจ่ายเงินสดเป็นบางส่วน  อาจเป็นการหลอกลวงจากผู้รับซื้อข้าวเปลือก  โดยไม่มาจ่ายเงินเมื่อถึงกำหนดเวลาที่นัดหมายไว้
        
          2.  การแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกตามราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง  จะเปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร  ณ  โรงสีที่เข้าร่วมโครงการโดยสังเกตมีสัญลักษณ์ธงสีฟ้า  กขช.  เท่านั้น  และเกษตรกรจะได้รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรภายใน  7  วัน

หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท์ โทรสาร. 0-3554-5480  หรือสายด่วน  1569