กปปส.นครศรีฯบุกปิดสถานที่ราชการทุกแห่ง

วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 16:15 น.
กปปส.นครศรีฯบุกปิดสถานที่ราชการทุกแห่ง
นครศรีธรรมราช-กลุ่มกปปส.บุกปิดสถานที่ราชการทุกอำเภอ เรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงานร่วมปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง

กลุ่ม กปปส.นครศรีธรรมราช กว่า 1,000 คน รวมกันเดินทางมาปิดที่ว่าการ อ.พระพรหม เพื่อให้อำเภอทำตามข้อเรียกขอกลุ่ม กปปส. 3 ข้อ 1.ให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2.กปปส.นครศรีธรรมราช ต้องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนหารเลือกตั้ง และ 3.สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยของ กปปส.ส่วนกลางทุกประเด็น ต่อมามีนายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอพระพรหม ออกมารับเรื่องที่กลุ่ม กปปส.ร้องเรียน ดังกล่าว พร้อมมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับแกนนำ จากนั้นกลุ่ม กปปส.ก็ได้ออกเดินทางไปยังศูนย์ราชการนาสารอำเภอพระพรหม ทั้งนี้การดำเนินการของกลุ่ม กปปส.นครศรีธรรมราช มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแกนนำ และทำการขับเคลื่อนออกไปตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอของจ.นครศรีธรรมราช ทำการปิดสถานที่ให้เป็นจังหวัดนำร่องของประเทศในการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนกลุ่ม กปปส.และข้าราชการออกมาขับเคลื่อน และทำการปิดสถานที่ราชการทั้งที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ราชการอื่นๆ พร้อมกับมีข้อเรียกร้องดังกล่าว เป็นการรณรงค์ให้ทุกส่วนออกมาร่วมกัน แสดงอารยะขัดขืน ซึ่งหลังจากกลุ่ม กปปส.ปิดที่ว่าการอ.พระพรหมแล้ว ก็เดินทางไปปิดสถานราชการที่ศูนย์ราชการนาสาร อ.พระพรหม ก่อนจะเดินทางไปยังอำเภออื่นๆ ต่อไป

บทความแนะนำ