ระยองจัดลงนามสัตยาบันเลือกตั้งสส.เหงา

วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 14:20 น.
ระยองจัดลงนามสัตยาบันเลือกตั้งสส.เหงา
ระยอง-กกต.ระยองจัดลงนามสัตยาบันเลือกตั้งแต่เงียบเหงามีผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.มาร่วมแค่2คนเท่านั้น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ  ผวจ.ระยอง  เป็นประธานในพิธีลงนามสัตยาบรรณเพื่อความสมานฉันท์ตามโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสส.ระบบแบ่งเขต แต่ บรรยากาศทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงาเพราะมีผู้สมัครมาร่วมพิธีเพียง 2 คนจากผู้สมัครสส.4เขตรวมทั้งสิ้น10คน  คือผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 2  นายก้องเกียรติ  อมรินทโรวาท พรรคชาติพัฒนา และนายชินกร  บัวบาน พรรคคนขอปลดหนี้ ส่วนผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้ง  4 เขต และพรรคอื่นไม่มาร่วมในพิธี โดยมีนายสุขุม โกมาสถิตย์ ประธานกกต.ระยอง นำกล่าวปฏิญาณตนโดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พ.ต.ท.สมหมาย  ธัญลักษณากุล ผอ.การเลือกตั้งประจำจ.ระยอง  กล่าวว่า การจัดโครงการนี้เพื่อต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และสมานฉันท์ คาดว่าบรรยากาศการเลือกตั้งสส.วันที่ 2 ก.พ.นี้ จะเป็นไปด้วยความสมานฉันท์ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง รวมทั้งต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการหาเสียงของผู้สมัคร และตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น                นายวิชิต  กล่าวว่า  แม้ว่าผู้สมัครสส.จะมาไม่ครบทั้ง 10 ท่าน  แต่ก็ยังมีผู้สมัคร และส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมโครงการ เพราะการเลือกตั้งเป็นกระบวนการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่หมายถึงการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน  อำนาจของปวงชนผ่านทางตัวแทนคือผู้แทนราษฎร หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศยุบสภาและมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.งนี้  วันนี้ยังมีโอกาสที่จะเลือกตั้ง  หากาชอบนักการเมืองคนใด  พรรคการเมืองใดก็ไปแสดงออกด้วยการไปกากบาทที่คูหาเลือกตั้ง