ชาวนาแห่ขายแทนจำนำข้าว

วันที่ 07 ม.ค. 2557 เวลา 20:55 น.
ชาวนาแห่ขายแทนจำนำข้าว
บุรีรัมย์-ชาวนาแห่นำข้าวเปลือกไปขายแทนจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. บรรยากาศจุดรับจำนำข้าวทั้งในและนอกพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 67 จุด แยกเป็นในพื้นที่ 20 จุด นอกพื้นที่ 47 จุดเป็นไปอย่างเงียบเหงา อย่างเช่นที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง มีเกษตรกรนำข้าวมาขายและจำนำไม่ถึง 30 ราย ปริมาณข้าวเฉลี่ยวันละ 60 ตัน จากที่ก่อนหน้านี้มีเกษตรกรมาเข้าคิวรอวันละเกือบ 200 รายปริมาณข้าววันละกว่า 300 ตัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกขายเงินสดมากกว่าจำนำ เพราะเกษตรกรเกรงจะได้รับเงินล่าช้า ถึงแม้ขายเงินสดจะได้ราคาต่ำเพียงกิโลกรัมละ 13 - 14 บาท ต่างจากโครงการรับจำนำที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 20 บาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการฯจนถึงขณะนี้มีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการฯแล้วจำนวน 73,415 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 265,406 ตัน จำนวนนี้มีเกษตรกรที่ได้รับเงินจาก ธ.ก.ส.เพียง 6,042 ราย  คิดเป็นยอดเงินกว่า 592 ล้านบาท จากที่ได้รับจัดสรรเงินมาทั้งสิ้น 965 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ด้านนางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดดำเนินการรับจำนำมาจนถึงขณะนี้ มีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการฯ ที่ชุมนุมสหกรณ์แล้วกว่า 2,000 รายปริมาณข้าวกว่า 2,500 ราย ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีเกษตรกรสนใจขายสดมากถึง 1,000 ตันมากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีเกษตรกรสนใจขายเพียง 600 ตันเท่านั้นอาจเพราะเนื่องจากเกรงจะได้รับเงินล่าช้า