อปท.หนุนพรรคชูนโยบายกระจายอำนาจ

วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 14:46 น.
อปท.หนุนพรรคชูนโยบายกระจายอำนาจ
พระนครศรีอยุธยา-เลขาส.อบจ.ประชาชนในภูธร พร้อมสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชูนโยบายกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นนายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ในการเลือกตั้งทั่วไป 2ก.พ.2557 อยากบอกไปถึงทุกพรรคการเมืองว่านอกจากจัดบุคคลลงสมัครแล้ว ควรจัดหามันสมองของพรรค ที่มีความเชี่ยวชาญและมีทัศนะคติเชิงบวก กับการกระจายอำนาจลงสู่ท่องถิ่น เพื่อมากำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น หากนโยบายของพรรคการเมืองใดที่โดนใจ อปท. ก็จะได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งนี้

"เครือข่ายของ อปท.ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งนโยบายที่ออกมานั้น ควรเป็นการส่งเสริมให้ อปท. มีความเป็นอิสระมากขึ้น มีความชัดเจนในบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ มากขึ้น รวมถึงการจัดเก็บภาษี และที่มาของรายได้ท้องถิ่น ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน" นายชาตรี กล่าว