โวยเวทีปฎิรูปไม่ให้ความสำคัญกับอปท.

วันที่ 16 ธ.ค. 2556 เวลา 13:21 น.
โวยเวทีปฎิรูปไม่ให้ความสำคัญกับอปท.
พระนครศรีอยุธยา-สมาคม อปท.โวยเวทีปฏิรูปประเทศไทยทุกเวทีไม่ให้ความสำคัญกับ อปท.ถกร่วมหาทางออกนายชาตรี อยู่ประเสริฐ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(อปท.) กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในเวลานี้ เป็นที่จับตามองของคนทั้งประเทศแต่ไม่ว่าจะเป็นเวทีของรัฐบาลรักษาการ เวทีของทหาร เวทีของ กปปส. หรือเวทีของกลุ่มนักวิชาการ พบว่าไม่ได้ให้ความสำคัญเชิญ ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น "ที่ผ่านมาเห็นแต่เพียงการเชิญ นักการเมืองระดับชาติ นักวิชาการ ทหาร และกลุ่มทุนหรือกลุ่มนักธุรกิจผูกขาดเข้าเสนอแนวคิด ตรงนี้สะท้องให้เห็นว่า กลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองดังกล่าว ไม่ต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น และชัดเจนว่ามีแนวคิดรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางหรือยอดบนสุดของฐานอำนาจ"นายชาตรี กล่าว เลขาธิการอปท.กล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงขอเตือนว่า แนวคิดนี้ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการส่งเสริมการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น การที่จะรับทราบปัญหา หรือสะท้องปัญหาในประเทศ ต้องมาจากทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง มีผู้แทนทั้งระดับหมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ มีสมาชิกรวมประมาร 8,000 แห่งกระจายทั่วทั้งประเทศ ทุกพื้นที่ ถือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนและใช้งบประมาณเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่  ซึ่งเวทีต่างๆที่จะปฏิรูปประเทศไทย ควรจะให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมบ้าง ไม่ใช้เพียงแค่เชิญ นักการเมืองระดับชาติ ทหาร นักธุรกิจ นักวิชาการ และกลุ่มแกนนำม๊อบ