อุตรดิตถ์แล้ง3หมู่บ้านไม่มีน้ำบริโภค

วันที่ 12 ธ.ค. 2556 เวลา 14:40 น.
อุตรดิตถ์-อบต.น้ำพี้แล้ง3หมู่บ้านขาดน้ำอุปโภคบริโภค ขณะนายกอบต.เผยช่วยได้วันละ 3 หลังคาเรือน

นายดำเนิน อินทะเรืองรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา หมู่ 6-7 และ 8 ต.น้ำพี้ มากกว่า 500 ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากปัญหาภัยแล้งคุกคามตั้งแต่ปลายปี นอกจากนี้ทั้ง 3 หมู่บ้านระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเสีย คณะกรรมการประปาหมู่บ้านแจ้งว่า ไม่มีงบประมาณสำหรับการซ่อมแซม อบต.น้ำพี้ กำลังหางบประมาณไปซ่อมแซม “ยอมรับว่างบประมาณของอบต.น้ำพี้ สำหรับเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีน้อย ส่วนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปนำน้ำใส่รถบรรทุกขนาด 10,000 ลิตร ไปแจกจ่าย แต่ก็ได้วันละ 3-4 หลังคาเรือนเท่านั้น เนื่องจากถังเก็บน้ำของประชาชนมีขนาดใหญ่ที่ต้องเก็บน้ำไว้ใช้หลายเดือน เพราะจนกว่าจะถึงฤดูฝนต่อไปราวเดือนพ.ค.2557 ความเดือนร้อนอีกหลายเดือนที่ชาวน้ำพี้ต้องเผชิญกับความเดือดร้อน” นายดำเนิน กล่าว