ตรังอุบัติเหตุทางถนนพุ่งอันดับ2ของใต้

วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 14:36 น.
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยเผยตรังมียอดอุบัติเหตุทางถนนพุ่งอันดับที่ 2 ของใต้รองจากภูเก็ต

นายสหัสวรรษ หนูแม่น ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด สาขาตรัง กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้รายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน  สำหรับจ.ตรัง มีอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจ.ภูเก็ต  ซึ่งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ระบุว่า ตั้งแต่เดือนม.ค.-ส.ค.2556 มีอุบัติเหตุ 1,369 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,604 ราย และผู้เสียชีวิต 100 ราย นายสหัสวรรรษ กล่าวอีกว่า ในช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดจำนวน 19 ราย  เนื่องจากในช่วงดังกล่าว มีฝนตกตลอดทั้งเดือนทำให้สภาพถนนลื่น และผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาท  สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ การขับรถเร็ว  และประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ 50 %  รองลงมาคือ รถปิคอัพ 31% และรถเก๋ง 13 %                   สำหรับช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดคือ 11-20 ปี มากถึง 33 % รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี 19 % และอายุ 41-50 ปี 17 %  ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า อุบัติเหตุจะมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ตามช่วงอายุที่สูงขึ้นของผู้ขับขี่  ส่วนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดคือ เวลา 16.01-20.00 น.  ขณะที่สถิติการจับกุมผู้กระทำความผิด มากที่สุดคือ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 24,579 ราย  และไม่สวมหมวกนิรภัย 8,269 ราย                   อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน 19 ล้านคัน  แต่มีรถที่ทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.เพียง 13 ล้านคันเท่านั้น ดังนั้นบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจึงพยายามออกไปรณรงค์  ควบคู่กับการให้บริการรับคำร้อง การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ภาคบังคับ การดำเนินการแทนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลคืนให้โรงพยาบาล ในสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ