ยะลา-นราฯคุมเข้มเปิดเทอมวันแรก

วันที่ 01 พ.ย. 2556 เวลา 11:16 น.
เจ้าหน้าที่วางกำลังคุมเข้มยะลา-นราธิวาสเปิดเทอมวันแรกไร้คนร้ายป่วน

วันนี้( 1 พ.ย.)บรรยากาศวันเปิดเทอมภาค 2 วันแรก มีบรรดาเด็กนักเรียนและครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ทยอยเดินทางมาโรงเรียนเป็นไปด้วยความเงียบเหงา นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนค่อนข้างบางตา เนื่องจากเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน รวมทั้งยังเป็นวันศุกร์ด้วยทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เดินทางมาโรงเรียนท่ามกลางมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 16 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดิ นแดนอำเภอเมืองยะลา ที่กระจายกำลังตรวจสอบ และดูแลรักษาความปลอดภัยครู และนักเรียนโดยรอบบริเวณโรงเรี ยน ทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เป็นไปตามมาตรการ 3 มาตรการหลักของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คือ การรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง โดยมีการอบรมให้คณะครู รู้จักสังเกต และปฎิบัติตามมาตรการที่ได้ตกลงกันไว้ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร  มาตรการที่ 2 คือ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาดูแลครูในขณะทำการเรียนการสอน และมาตรการที่สามคือการดูแลรปภ. จากกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก คือ ครูจะต้องปลอดภัยตั้งแต่ ออกจากบ้าน ไปโรงเรียน จนกระทั่งกลับถึงบ้านพัก ขณะที่บรรยากาศโรงเรียนทั้ง 369 โรง ที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส เปิดเทอมวันแรก พบว่าในช่วงเช้าได้มีกองกำลังผสมตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง ได้กระจายกำลังกันรักษาความปลอดภัยโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะการจัดกำลังรับและส่งคณะครู รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกผู้ปกครองส่งบุตรหลานเดินทางมาเรียนหนังสือ ตามเส้นทางต่างๆที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม เพื่อสกัดกั้นและป้องปรามกลุ่มคนร้ายไม่ให้ฉวยโอกาสแฝงตัว ลอบก่อเหตุร้ายเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วตามถนนสายหลักและสายรองที่เป็นจุดเสี่ยงที่มีป่าขึ้นรกทึบและหนาตา เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและชาวบ้านในแต่ละพื้นที่อำเภอ ได้ร่วมกันถางป่าเพื่อให้มีทัศนียภาพเตียนโล่ง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดและดักซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครู ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคณะครูได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากลูกหลง อย่างไรก็ตามจากการประเมินของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นในพื้นที่ จ.นราธิวาสพบว่า ในช่วงโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันแรกทุกครั้ง กลุ่มคนร้ายมุ่งที่จะปฏิบัติการณ์ทุกวิถีทาง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการประกาศหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ขณะเดินทาง รปภ.ครู เพื่อเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของครู ก่อให้เกิดความหวาดกลัวที่ขยายผลไปสู่การประกาศปิดการเรียนการสอน จึงทำให้เจ้าหน้าที่กองกำลังทั้ง 3 ฝ่ายในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายสามารถแฝงตัวเคลื่อนไหว ลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่กองกำลังและคณะครูในทุกรูปแบบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสังเวยชีวิตไปแล้ว จำนวน 161 คน