ชาวพุทธฯแห่ทำบุญตักบาตรเทโวฯ

วันที่ 20 ต.ค. 2556 เวลา 09:10 น.
ชาวพุทธฯแห่ทำบุญตักบาตรเทโวฯ
พุทธศาสนิกชนทั่วไทย ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

วันที่ 20 ต.ค. ที่หอคำหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาที่สง่างามและเป็นที่ จัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่กว่า 1 พันคน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในเทศกาลออกพรรษา หรือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ แด่พระสงฆ์จำนวน 83 รูป

สำหรับประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงสู่มนุษย์โลก หลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาเป็นการต้อนรับเสด็จพระพุทธองค์

ส่วนที่ จ.จันทบุรีประชาชน พุทธศาสนิกชน จำนวนมากต่างพาครอบครัว บุตร หลาน ไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตามวัดใกล้บ้านกันอย่างเนืองแน่น นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางนกน้อย เข็มทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษาที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีโดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำพระภิกษุสงฆ์จาก 19 วัด จำนวน 156 รูปออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการจำลองเหตุการณ์พุทธประวัติ สมเด็จพระสัมมนาสุมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง มีขบวนนางฟ้า เทพบุตร เทพธิดา พระอินทร์ พระพรหม เทวดา นำขบวนพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งขบวนเปรต อสูรกาย เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้คนทำบาป ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดีสร้างความสงบสุขแก่ประเทศชาติ และความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัว

ที่จ.สงขลา ที่ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน เขตเทศบาลนครสงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเทศบาลนครสงขลาจัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามตำนานพุทธประวัติ โดยสมมุติให้เขาตังกวน ซึ่งมีพระเจดีย์หลวงภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จไปจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดาในสมัยพุทธกาล และได้เสด็จกลับมนุษย์โลกทางบันไดแก้ว โดยพิธีตักบาตรเทโวได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปเดินนำหน้าพระสงฆ์ลงมาจากเขาตังกวนทางบันไดนาค 7 หัวและมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากคอยตักบาตรอยู่ที่เชิงบันไดเขาตังกวน

สำหรับพิธีตักบาตรเทโวในครั้งนี้ มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดสงขลากว่า 200 รูป มารับบิณฑบาตจากประชาชนที่นำอาหารหวานคาวข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในพิธีตักบาตรเทโวเป็นจำนวนมาก

 

บทความแนะนำ