ม็อบยางใต้เปิดเวทีดาวกระจาย

  • วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 21:12 น.

ม็อบยางใต้เปิดเวทีดาวกระจาย

ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเวทีดาวกระจาย

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.นายทศพล ขวัญรอด  ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ นำคณะเปิดเวทีดาวกระจายที่บริเวณสวนสาธารณะ สี่แยกกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีตัวแทนชาวสวนยางพารา ขึ้นเวทีปราศรัย เรื่องยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ เกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลไม่ให้ความสนใจแก้ปัญหาอย่างจริงจัง   มีประชาชนมาฟังการปราศรัย ประมาณ 100 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายทศพล กล่าวว่า เขาและคณะได้เปิดเวทีดาวกระจายไปตาม ตำบล อำเภอต่าง ๆ ในจ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงใกล้จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เป็นการชุมนุมด้วยความสงบ ปราศจากอาวุธ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ผิดกฎหมาย จะชุมนุมจนถึงเวลา 18.00 น.แล้วยุติ ต่อจากนั้นในวันที่ 17 ต.ค.นี้จะตั้งต้นเดินเท้าเพื่อระดมมวลชนและเงินทุน เพื่อนำขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบความสำเร็จขอรับบริจาคเป็นยางแผ่นดิบออกจาก อ.สะบ้าย้อย ผ่าน อ.นาทวี ผ่านสนามบิน ขึ้นถนนเอเชียสาย 41 เดินทางไปจ.สุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้หลังจากนั้นก็จะมีการชุมนุมจัดเวทีปราศรัยที่ มรภ.สุราษฎร์ธานี และเดินทางไปชุมนุมต่อ ที่ อ.ละแม จ.ชุมพร ในวันที่ 25 ต.ค.ไปรวมพลที่ บ้านธรรมรัตน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการชุมนุมต่อไป ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันฯ พร้อมเจรจากับรัฐบาล โดยเรียกร้อง ยางพารา กก.ละ 100 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 6 บาท ทางเครือข่ายฯให้โอกาสรัฐบาล จนถึงวันที่ 26 ต.ค.เป็นวันสุดท้าย หากไม่ได้รับความสนใจ จะยกระดับการชุมนุม ไปร่วมชุมนุมที่ส่วนกลางต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ