ค้าชายแดนแม่สอดทะลุ4.4หมื่นล้านบาท

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 15:01 น.
ค้าชายแดนแม่สอดทะลุ4.4หมื่นล้านบาท
นายด่านศุลกากรแม่สอดเผยมูลค่าการค้าชายแดนโต25 %ทะลุกว่า44,000ล้านบาท

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์  นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า ด่าน แม่สอด-เมียวดี ในช่วงงบประมาณปี 2556 ระหว่างเดือนต.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2556 มีมูลค่าการค้าชายแดนด่านแม่สอด-เมียวดี พุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 43,000-44,000 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ที่มีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 35,000 ล้านบาท  โดยมีการเติบโตขยายตัวขึ้น 25 %  และคาดว่า ตั้งแต่เดือนต.ค. 2556 จนถึง สิ้นเดือนก.ย. 2557 ซึ่งเป็นปีงบประมาณหน้ามูลค่าการค้าชายแดนน่าจะขยับตัวเพิ่มขึ้นขึ้นไม่น้อยกว่า 20 % คือตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดน ในปี 2557 น่าจะอยู่ที่ระดับ 50,000 ล้านบาท “ปัจจัยที่ทำให้ มูลค่าการค้าชายแดนด่านแม่สอด-เมียวดี พุ่งสูงขึ้นและเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนอันดับ 1 มีจากหลายปัจจัยบวก เช่น พม่าเปิดประเทศ มีการผ่อนปรนกฎระเบียบการค้าชายแดนมากขึ้น มีระบบการคมนาคมและขนส่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ปัญหาการเมืองในพม่านิ่ง มีความมั่นคง ทางการเมืองและนานาชาติยอมรับ ส่วนปัญหาด้านความมั่นกับชนกลุ่มน้อย ได้ยุติและสงบเงียบ ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นประกอบกับรัฐบาลไทยและพม่ามีนโยบายและมาตรการสนับสนุนการค้าชายแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี”นายด่านศุลกากรแม่สอด กล่าว