ร้องถนนหน้านิคมอุตฯแปดริ้วพัง

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 19:48 น.
ร้องถนนหน้านิคมอุตฯแปดริ้วพัง
ชาวบ้านหน้านิคมอุตฯ เกตเวย์ เมืองแปดริ้วร้องเรียนถนนพังเสียหายแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม

ชาวบ้านต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะเส้นทางการสัญจร การคมนาคมที่ไม่สะดวก ช่วงหน้าแล้งเกิดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณจากการสัญจรที่มีรถรับส่งพนักงาน และรถบรรทุกขนถ่ายสินค้าในภาคอุตสาหกรรมวิ่งผ่านเข้าออกในเส้นทางเป็นจำนวนมาก ในการเดินทางเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 

ขณะที่ในหน้าฝนถนนหนทาง เส้นทางการเข้าออกสู่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ พังชำรุดเสียหายหนัก ทำให้การค้าขายและการทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบาก ไม่มีคนเข้ามาแวะซื้อสินค้า เนื่องจากถนนและ การเข้าออกลำบาก ขณะที่ในหน้าแล้งก็มีฝุ่นปลิวลอยมาลงใส่อาหารที่ร้านค้าทำขาย จนไม่มีคนเข้ามาซื้อบริโภค จึงอยากให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้ามาดูแล หรือซ่อมแซมให้ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยปกติด้วย

ด้านนายสายัณห์ รวงผึ้ง ชาวบ้านต.หัวสำโรง กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนเส้นทางสายนี้มักจะเกิดปัญหาเส้นทางการสัญจรชำรุดเสียหาย เนื่องเส้นทางสายนี้ตัดผ่านขวางเส้นทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ จึงทำให้น้ำระบายได้ช้า และทำให้น้ำเอ่อล้นขึ้นมาท่วมพื้นผิวการจราจรเวลาเกิดฝนตกหนัก ขณะที่ตลอดทั้งวันก็จะมีรถบรรทุกหนัก รถรับส่งคนงานวิ่งผ่านเข้าออก จึงทำให้ผิวการจราจรบนเส้นทางชำรุดเสียหาย

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หัวสำโรง ก็ได้เข้ามาแก้ไขปรับปรุงแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนจึงมีสภาพอย่างที่เห็น ชาวบ้านก็ยังคงเดือดร้อนอยู่ทุกวัน โดยเมื่อฝนตกครั้งใดถนนก็จะลื่น มีรถติดขัด และเกิดอุบัติเหตุกับรถเล็กๆ บ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถจักยานยนต์ที่มักจะลื่นและล้มลง มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ นายสายัณห์ กล่าว

ด้าน นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกอบต.หัวสำโรง   กล่าวว่า ที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แห่งนี้มีการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างมาก เนื่องจากมีโรงงานจากภาคกลางที่เคยถูกน้ำท่วมหลั่งไหลเข้ามาก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่นี่ จึงทำให้มีการขนถ่ายสินค้าเข้าออกจากโรงงานในปริมาณมากขึ้น มีการสัญจรเข้าออกของคนงานมากขึ้น และมีประชากรแฝงเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ติดตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะถนนหนทางการสัญจรที่คับแคบเล็กลงในทันทีเมื่อเทียบกับการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในการเตรียมการรองรับนั้น ต้องฝากไปถึงยังทางการนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่า มีแผนในการรองรับทางด้านนี้อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาทาง อบต.ท้องที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กนั้นไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้ เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาก่อตั้งประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ ไม่ได้จ่ายภาษีสรรพสามิต และภาษีเงินได้ ให้แก่ทางท้องถิ่นที่เข้ามาก่อตั้งอยู่อาศัย