ม็อบข้าวโพดพะเยาสลายชุมนุมแล้ว

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 18:35 น.
ม็อบข้าวโพดพะเยาสลายชุมนุมแล้ว
ม็อบข้าวโพดพะเยายอมสลายการชุมนุมแล้ว หลังครม.ไฟเขียวช่วยเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจ.พะเยา ยอมสลายการชุมนุมบริเวณหน้าศาลาประชาคม ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา แล้วหลังจากที่เกษตรกรได้ปักหลักรวมตัวกันเพื่อฟังมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) จากส่วนกลาง ทางจังหวัดได้ประสานขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมส่งตัวแทนเพื่อเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงผลการพิจารณาของรัฐบาล ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังใหม่ โดยมีแกนนำที่เป็นตัวแทนเกษตรกรจำนวน 10 คน เข้าเจรจา

ทั้งนี้ผลการเจรจาในที่ประชุมหลังจากที่ได้รับทราบมติ ครม.นำโดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พะเยา พร้อมคณะ เดินมาแจ้งผลการประชุมให้แก่ผู้ชุมนุมหน้าศาลาประชาคมได้รับทราบในเวลา 15.00 น คือ 1.รัฐบาลมีมติครม.อนุมัติในหลักการให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2552/53 ที่ใช้สิทธิ์แล้วสามารถนำข้าวโพดมาขายในโครงการของรัฐบาลได้ทั้งหมด

2.เกษตรกรปลูกข้าวโพดที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2552/53 แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ จังหวัดจะตั้งกรรมการตรวจสอบว่ามีการปลูกจริงหรือไม่ 3.ราคารับซื้อข้าวโพดของรัฐบาลเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 คือ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 กก. 7 บาท ความชื้นไม่เกิน 14.50 กก.ละ 9 บาท  4.รัฐจะช่วยในการชดเชยให้เกษตรกร กก.ละ 1.50 บาท รัฐช่วยค่าขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของไซโล กก.ละ 1.50 บาท

นอกจากนี้ 5.รัฐจะช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย  พร้อมกันนี้ทางจังหวัดจะเชิญผู้ประกอบการหรือเจ้าของไซโลและตัวแทนเกษตรกรเข้าประชุมหารือในวันที่ 3 ต.ค.นี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อวางมาตรการรับซื้อข้าวโพดร่วมกันและหารือเรื่องปัญหาเกษตรกรถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบด้วย

นางมัน แซ่เต็ม เกษตรกร ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า ผลการช่วยเหลือดังกล่าวของรัฐบาลกลุ่มผู้ชุมนุมมีความพอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีข้อเป็นห่วงเรื่องปัญหาการรับซื้อของไซโลหรือผู้ประกอบการ ซึ่งจังหวัดจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ไม่ให้ไซโลเอาเปรียบเกษตรกร เช่น การโกงตาชั่ง โกงความชื้น

ด้านนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พะเยา กล่าวชี้แจงย้ำให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุมอีกรอบว่า เมื่อขณะนี้รัฐบาลได้มีมติ ครม. ออกมาให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจนแล้ว ก็ต้องช่วยตรวจสอบผู้ประกอบการและเจ้าของไซโลด้วยไม่ให้เอาเปรียบเกษตรกรโดย 1. ห้ามมีการโกงตาชั่ง และ 2.ห้ามโกงความชื้น ต้องให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร