เร่งทำคันล้อมเมืองอยุธยากันน้ำท่วม

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 16:35 น.
เร่งทำคันล้อมเมืองอยุธยากันน้ำท่วม
นายกเทศมนตรีนครอยุธยาระดมเครื่องจักร รถบรรทุกดินทำคันล้อมเกาะเมืองกรุงเก่าป้องกันน้ำเอ่อท่วม

ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ระดมเครื่องจักรจำนวนมากพร้อมรถบรรทุกดินเร่งทำคันกั้นน้ำ เสริมบนถนนอู่ทอง ตรงจุดเสี่ยงที่ใกล้ตลาดหัวแหลม และฝั่งตรงข้ามวัดหน้าพระเมรุ รวมระยะทาง 700 เมตร สูง 2 เมตรครึ่ง และมีฐานกว้าง 5 เมตร พร้อมจะนำผ้าใบมาปิดทับและใช้กระสอบทรายวางทับอีกชั้น โดยจะเร่งทำให้เสร็จในวันพรุ่งนี้ เพื่อเตรียมรับน้ำเหนือ ที่จะมาอีกระลอกในอีก 2-3 วันนี้ ทั้งนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ มีการเร่งปล่อยระบายน้ำจำนวนมาก โดยน้ำเหนือไหลหลาก ทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก จะไหลมาบรรจบกันที่เกาะเมืองกรุงเก่า ปัจจุบันเหลืออีก 1 เมตร จะเสมอแนวตลิ่งของเกาะเมือง สำหรับถนนอู่ทองรอบเกาะเมืองกรุงเก่า มีความยาว 12 กิโลเมตร และทำหน้าที่เป็นคันกั้นน้ำ โดยมีจุดเสี่ยงหลายจุดที่มีระดับต่ำ ซึ่งต้องเร่งดำเนินการ ทำคันดินเสริมความสูง ปิดจุดเสี่ยงดังกล่าว