กทม.เล็งจัดศูนย์ลดอุบัติเหตุ 50 เขต

วันที่ 26 ก.ย. 2556 เวลา 16:53 น.
กทม.เล็งจัดศูนย์ลดอุบัติเหตุ 50 เขต
กทม.เล็งตั้งศูนย์ลดอุบัติเหตุ ทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 4 ข้อ

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯ กทม.) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 ในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556 โดยมีนายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัด กทม. และคณะกรรมการร่วมประชุม          นายสัญญากล่าวภายหลังการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีแนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะมีการกำหนดกิจกรรมการรณรงค์แบบใหม่ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน กทม. เพื่อให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย โดยได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.เสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน 2.การเสริมสร้างแบบมุ่งเป้าหมายหลัก 3.ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน 4.เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ อาจต้องขอความร่วมมือกับมูลนิธิร่วมกตัญญ ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ องค์การขนส่งทางบก          "อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กทม.จะจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำ 50 เขตด้วย เพื่อการทำงานที่เป็นระบบและแนวทางการลดอุบัติเหตุใน กทม.จะได้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน" นายสัญญากล่าว.