ภูเก็ตเชิญชวนบริจาคเลือดถวายในหลวง ราชินี มหามงคล 60 ปี

วันที่ 27 เม.ย. 2553 เวลา 16:50 น.
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 60 ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

น.ส.พรทิพย์  รัตจักร   รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต  กล่าวว่า ด้วยในปีพุทธศักราช 2553 เป็นปีมหามงคลครบ 60 ปี แห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย วันที่ 28 เมษายน 2553     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์     บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข    

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต    จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมแสดงความจงรักภักดี  ด้วยการทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล   ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต (ติดกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต)    ถนนรัตนโกสินทร์ 200ปี  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือบริจาคได้ที่หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร.0 76 251 178  หรือ 08 6 880 4445