น้ำป่าพนมดงรักไหลเข้าท่วมอ.ขุขันธ์

วันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 13:43 น.
น้ำป่าพนมดงรักไหลเข้าท่วมอ.ขุขันธ์
น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักไหลท่วมถนนสาย 24 ถูกตัดขาด  โรงพยาบาลขุขันธ์ โรงเรียน วัด สำนักงานเทศบาล  บ้านเรือนร้านค้า  จมใต้น้ำ

ขณะนี้มวลน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก  ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ทำให้น้ำล้นสปิงเวย์ไหลลงมาตามลำห้วยศาลา  ส่งผลให้ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม หมายเลข 24 บริเวณบ้านแตสระรุน ( แต-สระ-รุน) ตำบลห้วยใต้ อ.ขุขันธ์  ถูกน้ำท่วมเป็นระยะทางร่วม 2 กิโลเมตร  รถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง

มวลน้ำป่ายังไหลทะลักเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์  บ้านเรือนร้านค้าร่วม 200 หลังคาเรือน ราษฎรต้องนำวัว- ควายขึ้นมาผูกไว้ริมถนนและต้องนอนเฝ้า โรงเรียนขุขันธ์ต้องสั่งปิดโรงเรียน  เส้นทางไปโรงพยาบาลขุขันธ์ถูกน้ำท่วมขังทำให้สัญจรไปมาลำบาก  ร่วมไปถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ถูกน้ำท่วม  นอกจากนี้ยังมีวัดเทพนิมิต  และสำนักงานเทศบาลตำบลขุขันธ์ถูกน้ำท่วมขังสูง 1.5 เมตร รถยนต์ไม่สามารถแล่นผ่านเข้าไปได้  พระเณรต้องนั่งเรือเข้าวัด  และยังมีถนนเส้น อ.ขุนหาญ-ไพรบึง บริเวณบ้านจะเนียว (จะ-เนียว) ถูกตัดขาด