น้ำป่าสักท่วมตลาดเก่าหน้าอำเภอท่าเรือแล้ว

วันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 12:43 น.
น้ำป่าสักท่วมตลาดเก่าหน้าอำเภอท่าเรือแล้ว
ผลจากการเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนพระรามหก ทำน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เริ่มไหลเข้าท่วมหน้า อ.ท่าเรือ อยุธยาแล้ว

เวลา 10.30 น. (21กย.) ตลาดเก่าหน้าอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกกระแสน้ำ จากแม่ป่าสักไหลเข้าท่วมแล้ว ตรงถนนเลียบแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งระบายน้ำ ลงท้ายเขื่อนพระรามหก โดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และไหลย้อนเข้ามาตามท่อระบายน้ำของเทศบาล จนล้นออกมานอกท่อ และไหลเข้าท่วมถนนหน้าอำเภอเก่า สูงประมาณ 20-30 เซ็นติเมตรแล้ว และระดับน้ำยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามพบว่า พื้นที่หน้าอำเภอเก่า ถึงแม้จะเป็นที่สูงและมีกำแพงกั้นน้ำ แต่อยู่ติดกับเขื่อนพระรามหก จึงได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง และอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่า ประชาชนต่างเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำ  กันอย่างเร่งด่วนแล้ว

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวว่า การเร่งปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนรวดเร็วแบบนี้ สร้างความเสียหายและเดือนร้อนต่อชาวบ้านริมน้ำ จึงเสนอให้ผันน้ำจากแม่ป่าสักบางส่วน เข้าคลองระพีพัฒน์ แต่หน่วยงานชลประทานยังไม่ตอบรับแนวคิดนี้