น่านเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม

  • วันที่ 09 ส.ค. 2556 เวลา 15:43 น.

น่านเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม

น่านเฝ้าระวังดินโคลนถล่มหลังมีฝนตกสะสมส่งผลให้ดินบนภูเขาอิ่มน้ำและสไลด์ตัวหลายแห่ง     

นายชุมพร  แสงมณี ผวจ.น่าน กล่าวว่า ได้สั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หลังพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากพายุมังคุด ทำให้เกิดฝนตกสะสมจนส่งผลให้ดินบนภูเขานั้นอิ่มน้ำ สไลด์ตัวลงมาหลายแห่ง พร้อมกับก้อนหิน, ซากไม้ล้มลง โดยเฉพาะเขตอำเภอบ่อเกลือ ,สองแคว ,บ้านหลวง และเฉลิมพระเกียรติ  ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาลาดชันและป่าถูกทำลายไปมาก

นายชุมพร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะป้องกันและบรรเทาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม และจัดระบบข่าวพยากรณ์ จัดระบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทั้งข่ายหลัก และข่ายสำรอง  ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด รายงานข้อมูลและสถานการณ์  พร้อมการประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทันที หากเกิดเหตุน้ำป่าหลากหรือดินโคลนถล่ม พร้อมกับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

สำหรับจังหวัดน่านมีพื้นที่เสี่ยงภัยกระจายในทุก 15 อำเภอ รวม 403 หมู่บ้าน โดยแบ่งระดับความรุนแรงอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 รุนแรง จำนวน 206หมู่บ้าน ระดับ 2 ปานกลาง จำนวน 140 หมู่บ้าน และระดับ 3 ต่ำ จำนวน 57 หมู่บ้าน

สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนสไลด์ ถล่มซ้ำซาก ได้แก่, ถนนสาย อ.ปัว-อ.บ่อเกลือ ทางไปอุทยานดอยภูคา ที่มักจะเกิดดินถล่มปิดถนน นอกจากนั้นยังมีพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อ.เชียงกลาง, บ้านน้ำพิ-น้ำเพาะ อ.ทุ่งช้าง, ถนน อ.ทุ่งช้าง-อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่มักจะมีดินสไลด์  ถล่มลงมาปิดถนนหลายจุด, ถนนสาย อ.นาหมื่น-ปิงหลวง บริเวณบ้านห้วยเย็น อ.นาหมื่น  ซึ่งประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวควรระมัดระวัง

ข่าวอื่นๆ