น้ำมูลแห้งขอดฝนทิ้งช่วง

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 21:41 น.
น้ำมูลแห้งขอดฝนทิ้งช่วง
น้ำมูลวิกฤตหนักตื้นเขินแห้งขอดเหตุฝนทิ้งช่วงมานานแม้จะผ่านฤดูฝนร่วม 3 เดือน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่งผลทำให้จังหวัดนครราชสีมา จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านเดือนร้อนเป็นวงกว้าง แต่ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ยังคงวิกฤตตื้นเขินและแห้งขอดในรอบหลาย 10 ปี โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามระหว่างสตึก - ชุมพลบุรี  บ.ท่าเรือ  ต.ท่าม่วง อ.สตึก  บางช่วงไม่มีน้ำไหลผ่านจนมองเห็นสันดอนทรายโผล่และสามารถเดินข้ามไปมาได้  แม้จะผ่านเข้าสู่ฤดูฝนมาเกือบ 3 เดือนแล้ว แต่ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ยังมีฝนตกน้อยและทิ้งช่วง ทำให้ไม่มีน้ำกักเก็บจากสภาพน้ำมูลที่ตื้นเขินและแห้งขอดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วงที่มีอยู่กว่า 30 ราย ซึ่งถือเป็นอาชีพและรายได้หลักของชาวบ้านยังไม่สามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้ประกอบกับน้ำที่เหลืออยู่ในบางช่วงของลำน้ำมูลก็มีสภาพเน่าเสียไม่ไหลเวียน เกษตรกรจึงยังไม่กล้าเลี้ยงเพราะเกรงปลาจะช็อคตายทำให้ประสบปัญหาขาดทุนได้

ทั้งนี้จากผลกระทบดังกล่าวชาวบ้านหลายครอบครัวต้องอพยพไปขายแรงงานทั้งในและต่างจังหวัดเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและชำระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาลงทุนเลี้ยงปลารายละหลายแสนบาท นอกจากนี้ข้าวนาปีที่เกษตรกรบ้านท่าเรือเพาะปลูกไว้กว่า 3 เดือนแล้วยังประสบปัญหาขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง จนบางรายต้องยอมควักเงินในกระเป๋าซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากลำน้ำมูลที่มีสภาพตื้นเขินไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้แห้งตาย

นายเกตุ  เยี่ยมรัมย์  ชาวบ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง  อ.สตึก กล่าวว่า  ปกติทุกปีชาวบ้านบ้านท่าเรือจะทำอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังมากกว่า 30 ราย แต่ขณะนี้เหลือตัวเองเพียงรายเดียวที่ยังเลี้ยง เพราะคาดว่าจะมีฝนตกทำให้ปริมาณน้ำเพียงพอส่วนที่เหลือยังไม่กล้าเสี่ยงจะเลี้ยง  เนื่องจากผ่านหน้าฝนมา 3 เดือนแล้ว แต่ปริมาณน้ำยังตื้นเขินบางจุดมองเห็นสันดอนทรายโผล่ เกรงว่าหากเลี้ยงจะทำให้ขาดทุน นอกจากนี้ฝนที่ทิ้งช่วงยังส่งผลให้นาข้าวขาดน้ำด้วยเพราะส่วนใหญ่เกษตรกรบ้านท่าเรือจะอาศัยน้ำฝนและน้ำมูลในการเพาะปลูกจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจช่วยเหลือ โดยการขุดลอกและสร้างฝาย หรือเขื่อนยางเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านมีน้ำเลี้ยงปลาและทำนาได้ตลอดทั้งปี

บทความแนะนำ