พระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมโคราช

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 16:46 น.
พระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมโคราช
ในหลวง-พระราชินีทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือพสกนิกรประสบอุทกภัยจำนวน 1,500ชุด

วันนี้ ( 24ก.ค. 2556 ) ที่วัดหงษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 1,500 ถุง โดยมีนายพร อุดมพงษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ และรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วง 22-23 ก.ค.เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 – 150 มิลลิเมตร ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นโดยเฉพาะในเขต อ.เมือง มีพื้นที่ 478,353 ไร่ 25 ตำบล และ ต.ในเมือง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 235 หมู่บ้าน 83 ชุมชน ได้รับผลกระทบจากอิทธิผลของร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตก โดยเฉพาะวันนี้ได้เกิดฝนหนักกติดต่อกันนานกว่า 6-7 ชม.ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ อ.เมือง ระดับน้ำในลำน้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน และถนนต่างๆ หลายสายในเขตเทศบาลนครฯ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบมีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ 6 ตำบล ในพื้นที่ อปท. 3 แห่ง รวม 30 หมู่บ้าน  นอกจากนี้ ในชุมชนของเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 13 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,200 ครัวเรือน จำนวน 2,400 คน,เทศบาลตำบลหัวทะเล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 750 ครัวเรือน จำนวน 1,600 คน , อบต.หนองบัวศาลา 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 250 ครัวเรือน จำนวน 900 คน

สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่เข้ารับถุงชีพมีจำนวน 1,500 คน จาก อปท. 3 แห่ง เทศบาลนครฯ 1,050 คน , เทศบาลตำบลหัวทะเล จำนวน 350 คน และ อบต.หนองบัวศาลา จำนวน 100 คน รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ อีกจำนวน 500 ครัวเรือน ประชาชน 1,500 คน