มติคณะสงฆ์ให้"เณรคำ"ขาดจากพระ

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 12:53 น.
มติคณะสงฆ์ให้"เณรคำ"ขาดจากพระ
คณะสงฆ์ศรีสะเกษมีมติให้เณรคำขาดจากความเป็นพระ เนื่องจากอาบัติขั้นปาราชิกจากการเสพเมถุน ชี้เป็นผู้ไม่มีสมณะภาวะแล้ว

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. เวลา 10.00น. คณะอธิกรณ์สงฆ์จังหวัดศรีสะเกษที่สอบสวนกรณี พระวิรพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ ได้มีการประชุมที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ โดยที่ประชุมประกอบด้วย พระครูสิริวินัยวัฒน รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ  พระครูวัชรสิทธิคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระครูวิจิตปุญญาพิรัตน์ รักษาการเจ้าคณะคณะอำเภอขุนหาญ-โนนคูณ  พระครูกิตติวรโสภณ รักษาการเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ และพระครูสารธรรมคุณธร  เจ้าคณะตำบลโพนข่า อำเภอเมือง  จ.ศรีสะเกษ

พระครูวัชรสิทธิคุณ  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตามที่ได้มีการประชุมในเรื่องพิจารณาอธิกรณ์  ตามที่โจทย์คือ น.ส.เอ (นามสมติ) ที่ได้แสดงตัวว่าเป็นภรรยาของหลวงปู่เณรคำและมีบุตรด้วยกันนั้น  จากการสอบสวนทั้งฝ่ายดีเอสไอและสำนักงานพระพุทธศาสนา  ที่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานให้จึงได้มีการประชุมอธิกรณ์และปรับอาบัติ  โดยตามข้อกล่าวหาของ น.ส.เอ ที่กล่าว่าได้มีการคบหาและมีเพศสัมพันธ์จนมีบุตรด้วยกัน  จนนำไปสู่การผิดพระธรรมวินัยละเมิดกฎของสงฆ์  ซึ่งองค์สัมมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า  พระภิกษุรูปใดเสพเมถุนต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระตั้งแต่บัดนั้น  และที่ประชุมในวันนี้จึงมีมติให้พระวิรพล  ฉัตติโก  ขาดจากความเป็นพระบัดนี้เป็นต้นไป

พระครูวัชรสิทธิคุณ กล่าวอีกว่า การที่พระวิรพลได้ขาดจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ถือได้ว่า เป็นผู้ไม่มีสมณะภาวะในส่วนของกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องดำเนินคดีตามความผิด  ในส่วนวินิจฉัยอาบัติตามวินัยสงฆ์ก็ถือว่าได้ขาดจากความเป็นพระแล้ว